Cum se simplifică fracția ordinară 94/3.250 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


94 = 2 × 47


3.250 = 2 × 53 × 13

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 47; 2 × 53 × 13) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

94/3.250 =


(2 × 47)/(2 × 53 × 13) =


((2 × 47) : 2) / ((2 × 53 × 13) : 2) =


47/(53 × 13) =


47/1.625

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

47/1.625 =


47 : 1.625 =


0,028923076923 ≈


0,03

Ca procentaj:

0,028923076923 =


0,028923076923 × 100/100 =


2,892307692308/100 =


2,892307692308% ≈


2,89%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
94/3.250 = 47/1.625

Ca număr zecimal:
94/3.2500,03

Ca procentaj:
94/3.2502,89%

Cum se simplifică fracția ordinară: 94/4.566?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

94/3.250 = (94 : 2)/(3.250 : 2) = 47/1.625 22 feb, 11:28 EET (UTC +2)
2.244/681 = (2.244 : 3)/(681 : 3) = 748/227
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
748 : 227 = 3 și rest = 67 =>
748/227 = (3 × 227 + 67)/227 = 3 + 67/227 = 3 67/227
22 feb, 11:27 EET (UTC +2)
2.649/508 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.649 : 508 = 5 și rest = 109 =>
2.649/508 = (5 × 508 + 109)/508 = 5 + 109/508 = 5 109/508
22 feb, 11:27 EET (UTC +2)
4.070/159 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.070 : 159 = 25 și rest = 95 =>
4.070/159 = (25 × 159 + 95)/159 = 25 + 95/159 = 25 95/159
22 feb, 11:27 EET (UTC +2)
880/210 = (880 : 10)/(210 : 10) = 88/21
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
88 : 21 = 4 și rest = 4 =>
88/21 = (4 × 21 + 4)/21 = 4 + 4/21 = 4 4/21
22 feb, 11:27 EET (UTC +2)
2.649/508 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.649 : 508 = 5 și rest = 109 =>
2.649/508 = (5 × 508 + 109)/508 = 5 + 109/508 = 5 109/508
22 feb, 11:27 EET (UTC +2)
25/35 = (25 : 5)/(35 : 5) = 5/7 22 feb, 11:27 EET (UTC +2)
3.044/93 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.044 : 93 = 32 și rest = 68 =>
3.044/93 = (32 × 93 + 68)/93 = 32 + 68/93 = 32 68/93
22 feb, 11:27 EET (UTC +2)
3.353/18 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.353 : 18 = 186 și rest = 5 =>
3.353/18 = (186 × 18 + 5)/18 = 186 + 5/18 = 186 5/18
22 feb, 11:27 EET (UTC +2)
99/3.793 deja simplificată 22 feb, 11:27 EET (UTC +2)
2.003/309 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.003 : 309 = 6 și rest = 149 =>
2.003/309 = (6 × 309 + 149)/309 = 6 + 149/309 = 6 149/309
22 feb, 11:27 EET (UTC +2)
1.169/159 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.169 : 159 = 7 și rest = 56 =>
1.169/159 = (7 × 159 + 56)/159 = 7 + 56/159 = 7 56/159
22 feb, 11:27 EET (UTC +2)
2.172/93 = (2.172 : 3)/(93 : 3) = 724/31
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
724 : 31 = 23 și rest = 11 =>
724/31 = (23 × 31 + 11)/31 = 23 + 11/31 = 23 11/31
22 feb, 11:27 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: