Cum se simplifică fracția ordinară 94/1 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca număr întreg și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

94 = 2 × 47


1 nu poate fi descompus în alți factori primi

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (2 × 47; 1) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):

94 = 94/1

Ca procentaj:

94 =


94 × 100/100 =


(94 × 100)/100 =


9.400/100 =


9.400%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
94/1 = 94/1

Ca număr întreg pozitiv:
94/1 = 94

Ca procentaj:
94/1 = 9.400%

Cum se simplifică fracția ordinară: 94/3.946?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii;

Simboluri: / linia fracției; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

94/1 deja simplificată = 94 16 oct, 20:12 EET (UTC +2)
49/2.264 deja simplificată 16 oct, 20:12 EET (UTC +2)
39/672 = (39 : 3)/(672 : 3) = 13/224 16 oct, 20:12 EET (UTC +2)
507/9.117 = (507 : 3)/(9.117 : 3) = 169/3.039 16 oct, 20:12 EET (UTC +2)
599/36 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
599 : 36 = 16 și rest = 23 =>
599/36 = (16 × 36 + 23)/36 = 16 + 23/36 = 16 23/36
16 oct, 20:12 EET (UTC +2)
7/19 deja simplificată 16 oct, 20:12 EET (UTC +2)
500/2.564 = (500 : 4)/(2.564 : 4) = 125/641 16 oct, 20:12 EET (UTC +2)
1.083/18 = (1.083 : 3)/(18 : 3) = 361/6
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
361 : 6 = 60 și rest = 1 =>
361/6 = (60 × 6 + 1)/6 = 60 + 1/6 = 60 1/6
16 oct, 20:12 EET (UTC +2)
4.270/24 = (4.270 : 2)/(24 : 2) = 2.135/12
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.135 : 12 = 177 și rest = 11 =>
2.135/12 = (177 × 12 + 11)/12 = 177 + 11/12 = 177 11/12
16 oct, 20:12 EET (UTC +2)
215/1.690 = (215 : 5)/(1.690 : 5) = 43/338 16 oct, 20:12 EET (UTC +2)
3.163/510 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.163 : 510 = 6 și rest = 103 =>
3.163/510 = (6 × 510 + 103)/510 = 6 + 103/510 = 6 103/510
16 oct, 20:12 EET (UTC +2)
71/15 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
71 : 15 = 4 și rest = 11 =>
71/15 = (4 × 15 + 11)/15 = 4 + 11/15 = 4 11/15
16 oct, 20:12 EET (UTC +2)
2.936/57 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.936 : 57 = 51 și rest = 29 =>
2.936/57 = (51 × 57 + 29)/57 = 51 + 29/57 = 51 29/57
16 oct, 20:12 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: