Cum se simplifică fracția ordinară 9/9 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție echiunitară, ca număr întreg și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC.

În acest caz valoarea CMMDC este aceeași cu cea a numărătorului și a numitorului:
cmmdc (9; 9) = 9;

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

9/9 =


(9 : 9)/(9 : 9) =


1/1 =


1

Rescriem fracția:

Ca procentaj:

1 =


1 × 100/100 =


100/100 =


100%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție echiunitară (|numărător| = |numitor|):
9/9 = 1/1

Ca număr întreg pozitiv:
9/9 = 1

Ca procentaj:
9/9 = 100%

Cum se simplifică fracția ordinară: 9/4.157?

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; două linii verticale în jurul unui număr, |n|, reprezintă valoarea absolută a acelui număr;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

9/9 = (9 : 9)/(9 : 9) = 1 27 ian, 06:28 EET (UTC +2)
846/100 = (846 : 2)/(100 : 2) = 423/50
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
423 : 50 = 8 și rest = 23 =>
423/50 = (8 × 50 + 23)/50 = 8 + 23/50 = 8 23/50
27 ian, 06:28 EET (UTC +2)
300/60 = (300 : 60)/(60 : 60) = 5/1 = 5 27 ian, 06:28 EET (UTC +2)
723/295 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
723 : 295 = 2 și rest = 133 =>
723/295 = (2 × 295 + 133)/295 = 2 + 133/295 = 2 133/295
27 ian, 06:28 EET (UTC +2)
340/400 = (340 : 20)/(400 : 20) = 17/20 27 ian, 06:28 EET (UTC +2)
2.980/342 = (2.980 : 2)/(342 : 2) = 1.490/171
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.490 : 171 = 8 și rest = 122 =>
1.490/171 = (8 × 171 + 122)/171 = 8 + 122/171 = 8 122/171
27 ian, 06:28 EET (UTC +2)
415/796 deja simplificată 27 ian, 06:28 EET (UTC +2)
105/1.800 = (105 : 15)/(1.800 : 15) = 7/120 27 ian, 06:28 EET (UTC +2)
82/1.230 = (82 : 82)/(1.230 : 82) = 1/15 27 ian, 06:28 EET (UTC +2)
905/16 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
905 : 16 = 56 și rest = 9 =>
905/16 = (56 × 16 + 9)/16 = 56 + 9/16 = 56 9/16
27 ian, 06:28 EET (UTC +2)
27/25 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
27 : 25 = 1 și rest = 2 =>
27/25 = (1 × 25 + 2)/25 = 1 + 2/25 = 1 2/25
27 ian, 06:28 EET (UTC +2)
46/2.479 deja simplificată 27 ian, 06:28 EET (UTC +2)
91/16 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
91 : 16 = 5 și rest = 11 =>
91/16 = (5 × 16 + 11)/16 = 5 + 11/16 = 5 11/16
27 ian, 06:28 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: