Cum se simplifică fracția ordinară 896/3.300 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


896 = 27 × 7


3.300 = 22 × 3 × 52 × 11

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (27 × 7; 22 × 3 × 52 × 11) = 22

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

896/3.300 =


(27 × 7)/(22 × 3 × 52 × 11) =


((27 × 7) : 22) / ((22 × 3 × 52 × 11) : 22) =


(25 × 7)/(3 × 52 × 11) =


224/825

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

224/825 =


224 : 825 =


0,271515151515 ≈


0,27

Ca procentaj:

0,271515151515 =


0,271515151515 × 100/100 =


27,151515151515/100 =


27,151515151515% ≈


27,15%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
896/3.300 = 224/825

Ca număr zecimal:
896/3.3000,27

Ca procentaj:
896/3.30027,15%

Cum se simplifică fracția ordinară: 896/445?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

896/3.300 = (896 : 4)/(3.300 : 4) = 224/825 20 feb, 04:34 EET (UTC +2)
685/1.622 deja simplificată 20 feb, 04:34 EET (UTC +2)
1.220/7 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.220 : 7 = 174 și rest = 2 =>
1.220/7 = (174 × 7 + 2)/7 = 174 + 2/7 = 174 2/7
20 feb, 04:34 EET (UTC +2)
803/261 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
803 : 261 = 3 și rest = 20 =>
803/261 = (3 × 261 + 20)/261 = 3 + 20/261 = 3 20/261
20 feb, 04:34 EET (UTC +2)
339/3.955 = (339 : 113)/(3.955 : 113) = 3/35 20 feb, 04:34 EET (UTC +2)
234/2.945 deja simplificată 20 feb, 04:33 EET (UTC +2)
4.084/64 = (4.084 : 4)/(64 : 4) = 1.021/16
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.021 : 16 = 63 și rest = 13 =>
1.021/16 = (63 × 16 + 13)/16 = 63 + 13/16 = 63 13/16
20 feb, 04:33 EET (UTC +2)
234/2.945 deja simplificată 20 feb, 04:33 EET (UTC +2)
2.334/1.646 = (2.334 : 2)/(1.646 : 2) = 1.167/823
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.167 : 823 = 1 și rest = 344 =>
1.167/823 = (1 × 823 + 344)/823 = 1 + 344/823 = 1 344/823
20 feb, 04:33 EET (UTC +2)
6/30 = (6 : 6)/(30 : 6) = 1/5 20 feb, 04:33 EET (UTC +2)
67/100 deja simplificată 20 feb, 04:33 EET (UTC +2)
4.268/154 = (4.268 : 22)/(154 : 22) = 194/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
194 : 7 = 27 și rest = 5 =>
194/7 = (27 × 7 + 5)/7 = 27 + 5/7 = 27 5/7
20 feb, 04:33 EET (UTC +2)
4.027/143 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.027 : 143 = 28 și rest = 23 =>
4.027/143 = (28 × 143 + 23)/143 = 28 + 23/143 = 28 23/143
20 feb, 04:33 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: