Cum se simplifică fracția ordinară 855/100 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


855 = 32 × 5 × 19


100 = 22 × 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (32 × 5 × 19; 22 × 52) = 5

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

855/100 =


(32 × 5 × 19)/(22 × 52) =


((32 × 5 × 19) : 5) / ((22 × 52) : 5) =


(32 × 19)/(22 × 5) =


171/20

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


171 : 20 = 8 și rest = 11 =>


171 = 8 × 20 + 11 =>


171/20 =


(8 × 20 + 11) / 20 =


8 + 11/20 =


11/20

Ca număr zecimal:

11/20 =


8 + 11/20 =


8 + 11 : 20 =


8,55

Ca procentaj:

8,55 =


8,55 × 100/100 =


855/100 =


855%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
855/100 = 171/20

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
855/100 = 11/20

Ca număr zecimal:
855/100 = 8,55

Ca procentaj:
855/100 = 855%

Cum se simplifică fracția ordinară: 4.748/100?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

44/25 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
44 : 25 = 1 și rest = 19 =>
44/25 = (1 × 25 + 19)/25 = 1 + 19/25 = 1 19/25
20 feb, 04:03 EET (UTC +2)
855/100 = (855 : 5)/(100 : 5) = 171/20
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
171 : 20 = 8 și rest = 11 =>
171/20 = (8 × 20 + 11)/20 = 8 + 11/20 = 8 11/20
20 feb, 04:03 EET (UTC +2)
18/4.722 = (18 : 6)/(4.722 : 6) = 3/787 20 feb, 04:03 EET (UTC +2)
4.985/21 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.985 : 21 = 237 și rest = 8 =>
4.985/21 = (237 × 21 + 8)/21 = 237 + 8/21 = 237 8/21
20 feb, 04:03 EET (UTC +2)
4.850/2.103 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.850 : 2.103 = 2 și rest = 644 =>
4.850/2.103 = (2 × 2.103 + 644)/2.103 = 2 + 644/2.103 = 2 644/2.103
20 feb, 04:03 EET (UTC +2)
140/4.952 = (140 : 4)/(4.952 : 4) = 35/1.238 20 feb, 04:03 EET (UTC +2)
- 8/ - 70 = (8 : 2)/(70 : 2) = 4/35 20 feb, 04:03 EET (UTC +2)
118/2.542 = (118 : 2)/(2.542 : 2) = 59/1.271 20 feb, 04:03 EET (UTC +2)
632/1.885 deja simplificată 20 feb, 04:03 EET (UTC +2)
2.365/664 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.365 : 664 = 3 și rest = 373 =>
2.365/664 = (3 × 664 + 373)/664 = 3 + 373/664 = 3 373/664
20 feb, 04:03 EET (UTC +2)
459/35 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
459 : 35 = 13 și rest = 4 =>
459/35 = (13 × 35 + 4)/35 = 13 + 4/35 = 13 4/35
20 feb, 04:03 EET (UTC +2)
500/944 = (500 : 4)/(944 : 4) = 125/236 20 feb, 04:03 EET (UTC +2)
1/ - 14 deja simplificată 20 feb, 04:03 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: