Cum se simplifică fracția ordinară 84/25 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


84 = 22 × 3 × 7


25 = 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (22 × 3 × 7; 52) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


84 : 25 = 3 și rest = 9 =>


84 = 3 × 25 + 9 =>


84/25 =


(3 × 25 + 9) / 25 =


3 + 9/25 =


9/25

Ca număr zecimal:

9/25 =


3 + 9/25 =


3 + 9 : 25 =


3,36

Ca procentaj:

3,36 =


3,36 × 100/100 =


336/100 =


336%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
84/25 = 84/25

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
84/25 = 9/25

Ca număr zecimal:
84/25 = 3,36

Ca procentaj:
84/25 = 336%

Cum se simplifică fracția ordinară: 2.793/25?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

26/3.507 deja simplificată 20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
84/25 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
84 : 25 = 3 și rest = 9 =>
84/25 = (3 × 25 + 9)/25 = 3 + 9/25 = 3 9/25
20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
18/23 deja simplificată 20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
256/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
256 : 3 = 85 și rest = 1 =>
256/3 = (85 × 3 + 1)/3 = 85 + 1/3 = 85 1/3
20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
15/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
15 : 8 = 1 și rest = 7 =>
15/8 = (1 × 8 + 7)/8 = 1 + 7/8 = 1 7/8
20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
2.530/81 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.530 : 81 = 31 și rest = 19 =>
2.530/81 = (31 × 81 + 19)/81 = 31 + 19/81 = 31 19/81
20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
134/4.482 = (134 : 2)/(4.482 : 2) = 67/2.241 20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
261/100 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
261 : 100 = 2 și rest = 61 =>
261/100 = (2 × 100 + 61)/100 = 2 + 61/100 = 2 61/100
20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
- 75/40 = - (75 : 5)/(40 : 5) = - 15/8
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 15 : 8 = - 1 și rest = - 7 =>
- 15/8 = ( - 1 × 8 - 7)/8 = - 1 - 7/8 = - 1 7/8
20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
2.885/132 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.885 : 132 = 21 și rest = 113 =>
2.885/132 = (21 × 132 + 113)/132 = 21 + 113/132 = 21 113/132
20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
309/20 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
309 : 20 = 15 și rest = 9 =>
309/20 = (15 × 20 + 9)/20 = 15 + 9/20 = 15 9/20
20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
1.491/238 = (1.491 : 7)/(238 : 7) = 213/34
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
213 : 34 = 6 și rest = 9 =>
213/34 = (6 × 34 + 9)/34 = 6 + 9/34 = 6 9/34
20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
470/204 = (470 : 2)/(204 : 2) = 235/102
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
235 : 102 = 2 și rest = 31 =>
235/102 = (2 × 102 + 31)/102 = 2 + 31/102 = 2 31/102
20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: