Cum se simplifică fracția ordinară 826/733 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

826 = 2 × 7 × 59


733 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (2 × 7 × 59; 733) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


826 : 733 = 1 și rest = 93 =>


826 = 1 × 733 + 93 =>


826/733 =


(1 × 733 + 93) / 733 =


1 + 93/733 =


93/733

Ca număr zecimal:

93/733 =


1 + 93/733 =


1 + 93 : 733 =


1,12687585266 ≈


1,13

Ca procentaj:

1,12687585266 =


1,12687585266 × 100/100 =


112,68758526603/100 =


112,68758526603% ≈


112,69%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
826/733 = 826/733

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
826/733 = 93/733

Ca număr zecimal:
826/7331,13

Ca procentaj:
826/733112,69%

Cum se simplifică fracția ordinară: 826/3.880?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

826/733 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
826 : 733 = 1 și rest = 93 =>
826/733 = (1 × 733 + 93)/733 = 1 + 93/733 = 1 93/733
22 ian, 05:34 EET (UTC +2)
3.745/3.505 = (3.745 : 5)/(3.505 : 5) = 749/701
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
749 : 701 = 1 și rest = 48 =>
749/701 = (1 × 701 + 48)/701 = 1 + 48/701 = 1 48/701
22 ian, 05:34 EET (UTC +2)
720/1.683 = (720 : 9)/(1.683 : 9) = 80/187 22 ian, 05:34 EET (UTC +2)
- 10/566 = - (10 : 2)/(566 : 2) = - 5/283 22 ian, 05:34 EET (UTC +2)
530/2.600 = (530 : 10)/(2.600 : 10) = 53/260 22 ian, 05:34 EET (UTC +2)
163/162 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
163 : 162 = 1 și rest = 1 =>
163/162 = (1 × 162 + 1)/162 = 1 + 1/162 = 1 1/162
22 ian, 05:34 EET (UTC +2)
1.668/63 = (1.668 : 3)/(63 : 3) = 556/21
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
556 : 21 = 26 și rest = 10 =>
556/21 = (26 × 21 + 10)/21 = 26 + 10/21 = 26 10/21
22 ian, 05:34 EET (UTC +2)
2.532/16 = (2.532 : 4)/(16 : 4) = 633/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
633 : 4 = 158 și rest = 1 =>
633/4 = (158 × 4 + 1)/4 = 158 + 1/4 = 158 1/4
22 ian, 05:34 EET (UTC +2)
4.845/65 = (4.845 : 5)/(65 : 5) = 969/13
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
969 : 13 = 74 și rest = 7 =>
969/13 = (74 × 13 + 7)/13 = 74 + 7/13 = 74 7/13
22 ian, 05:34 EET (UTC +2)
2.863/10 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.863 : 10 = 286 și rest = 3 =>
2.863/10 = (286 × 10 + 3)/10 = 286 + 3/10 = 286 3/10
22 ian, 05:34 EET (UTC +2)
28/4.789 deja simplificată 22 ian, 05:34 EET (UTC +2)
23.750/3.572 = (23.750 : 38)/(3.572 : 38) = 625/94
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
625 : 94 = 6 și rest = 61 =>
625/94 = (6 × 94 + 61)/94 = 6 + 61/94 = 6 61/94
22 ian, 05:34 EET (UTC +2)
891/40 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
891 : 40 = 22 și rest = 11 =>
891/40 = (22 × 40 + 11)/40 = 22 + 11/40 = 22 11/40
22 ian, 05:34 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: