Cum se simplifică fracția ordinară 82/7 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

82 = 2 × 41


7 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (2 × 41; 7) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


82 : 7 = 11 și rest = 5 =>


82 = 11 × 7 + 5 =>


82/7 =


(11 × 7 + 5) / 7 =


11 + 5/7 =


11 5/7

Ca număr zecimal:

11 5/7 =


11 + 5/7 =


11 + 5 : 7 =


11,714285714286 ≈


11,71

Ca procentaj:

11,714285714286 =


11,714285714286 × 100/100 =


1.171,428571428571/100 =


1.171,428571428571% ≈


1.171,43%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
82/7 = 82/7

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
82/7 = 11 5/7

Ca număr zecimal:
82/711,71

Ca procentaj:
82/71.171,43%

Cum se simplifică fracția ordinară: 82/3.002?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

82/7 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
82 : 7 = 11 și rest = 5 =>
82/7 = (11 × 7 + 5)/7 = 11 + 5/7 = 11 5/7
13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
12/4.691 deja simplificată 13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
14/40 = (14 : 2)/(40 : 2) = 7/20 13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
173/24 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
173 : 24 = 7 și rest = 5 =>
173/24 = (7 × 24 + 5)/24 = 7 + 5/24 = 7 5/24
13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
- 113/40 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 113 : 40 = - 2 și rest = - 33 =>
- 113/40 = ( - 2 × 40 - 33)/40 = - 2 - 33/40 = - 2 33/40
13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
350/500 = (350 : 50)/(500 : 50) = 7/10 13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
- 40/ - 9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
40 : 9 = 4 și rest = 4 =>
40/9 = (4 × 9 + 4)/9 = 4 + 4/9 = 4 4/9
13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
2.622/45 = (2.622 : 3)/(45 : 3) = 874/15
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
874 : 15 = 58 și rest = 4 =>
874/15 = (58 × 15 + 4)/15 = 58 + 4/15 = 58 4/15
13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
995/100 = (995 : 5)/(100 : 5) = 199/20
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
199 : 20 = 9 și rest = 19 =>
199/20 = (9 × 20 + 19)/20 = 9 + 19/20 = 9 19/20
13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
95/100 = (95 : 5)/(100 : 5) = 19/20 13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
5/10 = (5 : 5)/(10 : 5) = 1/2 13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
120/60 = (120 : 60)/(60 : 60) = 2/1 = 2 13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
121/216 deja simplificată 13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: