Cum se simplifică fracția ordinară 82/2.510 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

82 = 2 × 41


2.510 = 2 × 5 × 251

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 41; 2 × 5 × 251) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

82/2.510 =


(2 × 41)/(2 × 5 × 251) =


((2 × 41) : 2) / ((2 × 5 × 251) : 2) =


41/(5 × 251) =


41/1.255

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

41/1.255 =


41 : 1.255 =


0,032669322709 ≈


0,03

Ca procentaj:

0,032669322709 =


0,032669322709 × 100/100 =


3,266932270916/100 =


3,266932270916% ≈


3,27%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
82/2.510 = 41/1.255

Ca număr zecimal:
82/2.5100,03

Ca procentaj:
82/2.5103,27%

Cum se simplifică fracția ordinară: 82/4.356?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

72/74 = (72 : 2)/(74 : 2) = 36/37 24 feb, 19:37 EET (UTC +2)
325/2.316 deja simplificată 24 feb, 19:37 EET (UTC +2)
3.126/688 = (3.126 : 2)/(688 : 2) = 1.563/344
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.563 : 344 = 4 și rest = 187 =>
1.563/344 = (4 × 344 + 187)/344 = 4 + 187/344 = 4 187/344
24 feb, 19:37 EET (UTC +2)
82/2.510 = (82 : 2)/(2.510 : 2) = 41/1.255 24 feb, 19:37 EET (UTC +2)
864/1.711 deja simplificată 24 feb, 19:37 EET (UTC +2)
150/428 = (150 : 2)/(428 : 2) = 75/214 24 feb, 19:37 EET (UTC +2)
454/2.928 = (454 : 2)/(2.928 : 2) = 227/1.464 24 feb, 19:37 EET (UTC +2)
35/2.589 deja simplificată 24 feb, 19:37 EET (UTC +2)
325/2.114 deja simplificată 24 feb, 19:37 EET (UTC +2)
3.187/688 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.187 : 688 = 4 și rest = 435 =>
3.187/688 = (4 × 688 + 435)/688 = 4 + 435/688 = 4 435/688
24 feb, 19:37 EET (UTC +2)
1.938/115 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.938 : 115 = 16 și rest = 98 =>
1.938/115 = (16 × 115 + 98)/115 = 16 + 98/115 = 16 98/115
24 feb, 19:37 EET (UTC +2)
2.779/99 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.779 : 99 = 28 și rest = 7 =>
2.779/99 = (28 × 99 + 7)/99 = 28 + 7/99 = 28 7/99
24 feb, 19:37 EET (UTC +2)
4.910/90 = (4.910 : 10)/(90 : 10) = 491/9
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
491 : 9 = 54 și rest = 5 =>
491/9 = (54 × 9 + 5)/9 = 54 + 5/9 = 54 5/9
24 feb, 19:37 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: