Cum se simplifică fracția ordinară 8/4.241 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


8 = 23


4.241 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (23; 4.241) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

8/4.241 =


8 : 4.241 =


0,00188634756 ≈


0

Ca procentaj:

0,00188634756 =


0,00188634756 × 100/100 =


0,188634755954/100 =


0,188634755954% ≈


0,19%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
8/4.241 = 8/4.241

Ca număr zecimal:
8/4.2410

Ca procentaj:
8/4.2410,19%

Cum se simplifică fracția ordinară: 8/4.994?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

- 104/87 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 104 : 87 = - 1 și rest = - 17 =>
- 104/87 = ( - 1 × 87 - 17)/87 = - 1 - 17/87 = - 1 17/87
24 feb, 18:38 EET (UTC +2)
8/4.241 deja simplificată 24 feb, 18:38 EET (UTC +2)
135/2.843 deja simplificată 24 feb, 18:38 EET (UTC +2)
3.665/15 = (3.665 : 5)/(15 : 5) = 733/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
733 : 3 = 244 și rest = 1 =>
733/3 = (244 × 3 + 1)/3 = 244 + 1/3 = 244 1/3
24 feb, 18:38 EET (UTC +2)
42/105 = (42 : 21)/(105 : 21) = 2/5 24 feb, 18:38 EET (UTC +2)
373/315 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
373 : 315 = 1 și rest = 58 =>
373/315 = (1 × 315 + 58)/315 = 1 + 58/315 = 1 58/315
24 feb, 18:38 EET (UTC +2)
9/68 deja simplificată 24 feb, 18:38 EET (UTC +2)
3.643/220 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.643 : 220 = 16 și rest = 123 =>
3.643/220 = (16 × 220 + 123)/220 = 16 + 123/220 = 16 123/220
24 feb, 18:38 EET (UTC +2)
3.520/96 = (3.520 : 32)/(96 : 32) = 110/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
110 : 3 = 36 și rest = 2 =>
110/3 = (36 × 3 + 2)/3 = 36 + 2/3 = 36 2/3
24 feb, 18:38 EET (UTC +2)
912/15 = (912 : 3)/(15 : 3) = 304/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
304 : 5 = 60 și rest = 4 =>
304/5 = (60 × 5 + 4)/5 = 60 + 4/5 = 60 4/5
24 feb, 18:38 EET (UTC +2)
4.262/1.272 = (4.262 : 2)/(1.272 : 2) = 2.131/636
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.131 : 636 = 3 și rest = 223 =>
2.131/636 = (3 × 636 + 223)/636 = 3 + 223/636 = 3 223/636
24 feb, 18:38 EET (UTC +2)
666/1.188 = (666 : 18)/(1.188 : 18) = 37/66 24 feb, 18:38 EET (UTC +2)
92/2.361 deja simplificată 24 feb, 18:38 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: