Cum se simplifică fracția ordinară 734/10 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

734 = 2 × 367


10 = 2 × 5

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 367; 2 × 5) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

734/10 =


(2 × 367)/(2 × 5) =


((2 × 367) : 2) / ((2 × 5) : 2) =


367/5

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


367 : 5 = 73 și rest = 2 =>


367 = 73 × 5 + 2 =>


367/5 =


(73 × 5 + 2) / 5 =


73 + 2/5 =


73 2/5

Ca număr zecimal:

73 2/5 =


73 + 2/5 =


73 + 2 : 5 =


73,4

Ca procentaj:

73,4 =


73,4 × 100/100 =


7.340/100 =


7.340%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
734/10 = 367/5

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
734/10 = 73 2/5

Ca număr zecimal:
734/10 = 73,4

Ca procentaj:
734/10 = 7.340%

Cum se simplifică fracția ordinară: 4.819/10?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

60/885 = (60 : 15)/(885 : 15) = 4/59 22 ian, 05:45 EET (UTC +2)
734/10 = (734 : 2)/(10 : 2) = 367/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
367 : 5 = 73 și rest = 2 =>
367/5 = (73 × 5 + 2)/5 = 73 + 2/5 = 73 2/5
22 ian, 05:45 EET (UTC +2)
50/2.251 deja simplificată 22 ian, 05:45 EET (UTC +2)
1.618/500 = (1.618 : 2)/(500 : 2) = 809/250
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
809 : 250 = 3 și rest = 59 =>
809/250 = (3 × 250 + 59)/250 = 3 + 59/250 = 3 59/250
22 ian, 05:45 EET (UTC +2)
390/4.225 = (390 : 65)/(4.225 : 65) = 6/65 22 ian, 05:45 EET (UTC +2)
3.941/6 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.941 : 6 = 656 și rest = 5 =>
3.941/6 = (656 × 6 + 5)/6 = 656 + 5/6 = 656 5/6
22 ian, 05:45 EET (UTC +2)
3.671/90 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.671 : 90 = 40 și rest = 71 =>
3.671/90 = (40 × 90 + 71)/90 = 40 + 71/90 = 40 71/90
22 ian, 05:45 EET (UTC +2)
90/4.476 = (90 : 6)/(4.476 : 6) = 15/746 22 ian, 05:45 EET (UTC +2)
4.596/105 = (4.596 : 3)/(105 : 3) = 1.532/35
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.532 : 35 = 43 și rest = 27 =>
1.532/35 = (43 × 35 + 27)/35 = 43 + 27/35 = 43 27/35
22 ian, 05:45 EET (UTC +2)
301/514 deja simplificată 22 ian, 05:45 EET (UTC +2)
360/11 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
360 : 11 = 32 și rest = 8 =>
360/11 = (32 × 11 + 8)/11 = 32 + 8/11 = 32 8/11
22 ian, 05:45 EET (UTC +2)
3.820/80 = (3.820 : 20)/(80 : 20) = 191/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
191 : 4 = 47 și rest = 3 =>
191/4 = (47 × 4 + 3)/4 = 47 + 3/4 = 47 3/4
22 ian, 05:45 EET (UTC +2)
2.881/3.600 deja simplificată 22 ian, 05:45 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: