Cum se simplifică fracția ordinară 73/56 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


73 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi


56 = 23 × 7

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (73; 23 × 7) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


73 : 56 = 1 și rest = 17 =>


73 = 1 × 56 + 17 =>


73/56 =


(1 × 56 + 17) / 56 =


1 + 17/56 =


17/56

Ca număr zecimal:

17/56 =


1 + 17/56 =


1 + 17 : 56 =


1,303571428571 ≈


1,3

Ca procentaj:

1,303571428571 =


1,303571428571 × 100/100 =


130,357142857143/100 =


130,357142857143% ≈


130,36%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
73/56 = 73/56

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
73/56 = 17/56

Ca număr zecimal:
73/561,3

Ca procentaj:
73/56130,36%

Cum se simplifică fracția ordinară: 2.987/56?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

73/56 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
73 : 56 = 1 și rest = 17 =>
73/56 = (1 × 56 + 17)/56 = 1 + 17/56 = 1 17/56
20 feb, 05:12 EET (UTC +2)
97/100 deja simplificată 20 feb, 05:12 EET (UTC +2)
1.231/35 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.231 : 35 = 35 și rest = 6 =>
1.231/35 = (35 × 35 + 6)/35 = 35 + 6/35 = 35 6/35
20 feb, 05:12 EET (UTC +2)
171/180 = (171 : 9)/(180 : 9) = 19/20 20 feb, 05:12 EET (UTC +2)
9/684 = (9 : 9)/(684 : 9) = 1/76 20 feb, 05:12 EET (UTC +2)
2.212/328 = (2.212 : 4)/(328 : 4) = 553/82
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
553 : 82 = 6 și rest = 61 =>
553/82 = (6 × 82 + 61)/82 = 6 + 61/82 = 6 61/82
20 feb, 05:12 EET (UTC +2)
1.496/75 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.496 : 75 = 19 și rest = 71 =>
1.496/75 = (19 × 75 + 71)/75 = 19 + 71/75 = 19 71/75
20 feb, 05:12 EET (UTC +2)
1.525/140 = (1.525 : 5)/(140 : 5) = 305/28
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
305 : 28 = 10 și rest = 25 =>
305/28 = (10 × 28 + 25)/28 = 10 + 25/28 = 10 25/28
20 feb, 05:12 EET (UTC +2)
1.445/28 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.445 : 28 = 51 și rest = 17 =>
1.445/28 = (51 × 28 + 17)/28 = 51 + 17/28 = 51 17/28
20 feb, 05:12 EET (UTC +2)
161/1.399 deja simplificată 20 feb, 05:12 EET (UTC +2)
672/16 = (672 : 16)/(16 : 16) = 42/1 = 42 20 feb, 05:12 EET (UTC +2)
405/3.018 = (405 : 3)/(3.018 : 3) = 135/1.006 20 feb, 05:12 EET (UTC +2)
4.049/222 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.049 : 222 = 18 și rest = 53 =>
4.049/222 = (18 × 222 + 53)/222 = 18 + 53/222 = 18 53/222
20 feb, 05:12 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: