Cum se simplifică fracția ordinară 70/84 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


70 = 2 × 5 × 7


84 = 22 × 3 × 7

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 5 × 7; 22 × 3 × 7) = 2 × 7

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

70/84 =


(2 × 5 × 7)/(22 × 3 × 7) =


((2 × 5 × 7) : (2 × 7)) / ((22 × 3 × 7) : (2 × 7)) =


5/(2 × 3) =


5/6

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

5/6 =


5 : 6 =


0,833333333333 ≈


0,83

Ca procentaj:

0,833333333333 =


0,833333333333 × 100/100 =


83,333333333333/100 =


83,333333333333% ≈


83,33%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
70/84 = 5/6

Ca număr zecimal:
70/840,83

Ca procentaj:
70/8483,33%

Cum se simplifică fracția ordinară: 70/3.724?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

70/84 = (70 : 14)/(84 : 14) = 5/6 13 dec, 18:37 EET (UTC +2)
86/7 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
86 : 7 = 12 și rest = 2 =>
86/7 = (12 × 7 + 2)/7 = 12 + 2/7 = 12 2/7
13 dec, 18:37 EET (UTC +2)
364/3.592 = (364 : 4)/(3.592 : 4) = 91/898 13 dec, 18:37 EET (UTC +2)
153/68 = (153 : 17)/(68 : 17) = 9/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
9 : 4 = 2 și rest = 1 =>
9/4 = (2 × 4 + 1)/4 = 2 + 1/4 = 2 1/4
13 dec, 18:37 EET (UTC +2)
15/676 deja simplificată 13 dec, 18:37 EET (UTC +2)
103/6 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
103 : 6 = 17 și rest = 1 =>
103/6 = (17 × 6 + 1)/6 = 17 + 1/6 = 17 1/6
13 dec, 18:37 EET (UTC +2)
1.876/18 = (1.876 : 2)/(18 : 2) = 938/9
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
938 : 9 = 104 și rest = 2 =>
938/9 = (104 × 9 + 2)/9 = 104 + 2/9 = 104 2/9
13 dec, 18:37 EET (UTC +2)
180/100 = (180 : 20)/(100 : 20) = 9/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
9 : 5 = 1 și rest = 4 =>
9/5 = (1 × 5 + 4)/5 = 1 + 4/5 = 1 4/5
13 dec, 18:37 EET (UTC +2)
144/12 = (144 : 12)/(12 : 12) = 12/1 = 12 13 dec, 18:37 EET (UTC +2)
2.375/221 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.375 : 221 = 10 și rest = 165 =>
2.375/221 = (10 × 221 + 165)/221 = 10 + 165/221 = 10 165/221
13 dec, 18:37 EET (UTC +2)
- 27/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 27 : 4 = - 6 și rest = - 3 =>
- 27/4 = ( - 6 × 4 - 3)/4 = - 6 - 3/4 = - 6 3/4
13 dec, 18:37 EET (UTC +2)
15/32 deja simplificată 13 dec, 18:37 EET (UTC +2)
143/14 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
143 : 14 = 10 și rest = 3 =>
143/14 = (10 × 14 + 3)/14 = 10 + 3/14 = 10 3/14
13 dec, 18:36 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: