Cum se simplifică fracția ordinară 70/129 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

70 = 2 × 5 × 7


129 = 3 × 43

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (2 × 5 × 7; 3 × 43) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

70/129 =


70 : 129 =


0,542635658915 ≈


0,54

Ca procentaj:

0,542635658915 =


0,542635658915 × 100/100 =


54,263565891473/100 =


54,263565891473% ≈


54,26%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
70/129 = 70/129

Ca număr zecimal:
70/1290,54

Ca procentaj:
70/12954,26%

Cum se simplifică fracția ordinară: 70/1.891?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

70/129 deja simplificată 13 dec, 17:42 EET (UTC +2)
84/24 = (84 : 12)/(24 : 12) = 7/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
7 : 2 = 3 și rest = 1 =>
7/2 = (3 × 2 + 1)/2 = 3 + 1/2 = 3 1/2
13 dec, 17:42 EET (UTC +2)
73/104 deja simplificată 13 dec, 17:42 EET (UTC +2)
732/100 = (732 : 4)/(100 : 4) = 183/25
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
183 : 25 = 7 și rest = 8 =>
183/25 = (7 × 25 + 8)/25 = 7 + 8/25 = 7 8/25
13 dec, 17:42 EET (UTC +2)
117/200 deja simplificată 13 dec, 17:42 EET (UTC +2)
72/160 = (72 : 8)/(160 : 8) = 9/20 13 dec, 17:42 EET (UTC +2)
69/100 deja simplificată 13 dec, 17:42 EET (UTC +2)
70/8 = (70 : 2)/(8 : 2) = 35/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
35 : 4 = 8 și rest = 3 =>
35/4 = (8 × 4 + 3)/4 = 8 + 3/4 = 8 3/4
13 dec, 17:42 EET (UTC +2)
64/36 = (64 : 4)/(36 : 4) = 16/9
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
16 : 9 = 1 și rest = 7 =>
16/9 = (1 × 9 + 7)/9 = 1 + 7/9 = 1 7/9
13 dec, 17:42 EET (UTC +2)
422/12 = (422 : 2)/(12 : 2) = 211/6
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
211 : 6 = 35 și rest = 1 =>
211/6 = (35 × 6 + 1)/6 = 35 + 1/6 = 35 1/6
13 dec, 17:42 EET (UTC +2)
6/11 deja simplificată 13 dec, 17:42 EET (UTC +2)
220/42 = (220 : 2)/(42 : 2) = 110/21
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
110 : 21 = 5 și rest = 5 =>
110/21 = (5 × 21 + 5)/21 = 5 + 5/21 = 5 5/21
13 dec, 17:42 EET (UTC +2)
54/3 = (54 : 3)/(3 : 3) = 18/1 = 18 13 dec, 17:42 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: