Cum se simplifică fracția ordinară 68/85 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


68 = 22 × 17


85 = 5 × 17

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (22 × 17; 5 × 17) = 17

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

68/85 =


(22 × 17)/(5 × 17) =


((22 × 17) : 17) / ((5 × 17) : 17) =


22/5 =


4/5

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

4/5 =


4 : 5 =


0,8

Ca procentaj:

0,8 =


0,8 × 100/100 =


80/100 =


80%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
68/85 = 4/5

Ca număr zecimal:
68/85 = 0,8

Ca procentaj:
68/85 = 80%

Cum se simplifică fracția ordinară: 68/773?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

68/85 = (68 : 17)/(85 : 17) = 4/5 20 feb, 04:11 EET (UTC +2)
187/165 = (187 : 11)/(165 : 11) = 17/15
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
17 : 15 = 1 și rest = 2 =>
17/15 = (1 × 15 + 2)/15 = 1 + 2/15 = 1 2/15
20 feb, 04:11 EET (UTC +2)
3.935/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.935 : 4 = 983 și rest = 3 =>
3.935/4 = (983 × 4 + 3)/4 = 983 + 3/4 = 983 3/4
20 feb, 04:11 EET (UTC +2)
363/10 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
363 : 10 = 36 și rest = 3 =>
363/10 = (36 × 10 + 3)/10 = 36 + 3/10 = 36 3/10
20 feb, 04:11 EET (UTC +2)
1.634/60 = (1.634 : 2)/(60 : 2) = 817/30
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
817 : 30 = 27 și rest = 7 =>
817/30 = (27 × 30 + 7)/30 = 27 + 7/30 = 27 7/30
20 feb, 04:11 EET (UTC +2)
93/256 deja simplificată 20 feb, 04:11 EET (UTC +2)
115/2.278 deja simplificată 20 feb, 04:11 EET (UTC +2)
1.849/60 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.849 : 60 = 30 și rest = 49 =>
1.849/60 = (30 × 60 + 49)/60 = 30 + 49/60 = 30 49/60
20 feb, 04:11 EET (UTC +2)
3.582/15 = (3.582 : 3)/(15 : 3) = 1.194/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.194 : 5 = 238 și rest = 4 =>
1.194/5 = (238 × 5 + 4)/5 = 238 + 4/5 = 238 4/5
20 feb, 04:11 EET (UTC +2)
55/4.851 = (55 : 11)/(4.851 : 11) = 5/441 20 feb, 04:11 EET (UTC +2)
115/2.278 deja simplificată 20 feb, 04:11 EET (UTC +2)
34/67 deja simplificată 20 feb, 04:11 EET (UTC +2)
3.103/16 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.103 : 16 = 193 și rest = 15 =>
3.103/16 = (193 × 16 + 15)/16 = 193 + 15/16 = 193 15/16
20 feb, 04:11 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: