Cum se simplifică fracția ordinară 67/24 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


67 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi


24 = 23 × 3

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (67; 23 × 3) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


67 : 24 = 2 și rest = 19 =>


67 = 2 × 24 + 19 =>


67/24 =


(2 × 24 + 19) / 24 =


2 + 19/24 =


19/24

Ca număr zecimal:

19/24 =


2 + 19/24 =


2 + 19 : 24 =


2,791666666667 ≈


2,79

Ca procentaj:

2,791666666667 =


2,791666666667 × 100/100 =


279,166666666667/100 =


279,166666666667% ≈


279,17%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
67/24 = 67/24

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
67/24 = 19/24

Ca număr zecimal:
67/242,79

Ca procentaj:
67/24279,17%

Cum se simplifică fracția ordinară: 2.130/24?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

14/4.035 deja simplificată 27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
67/24 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
67 : 24 = 2 și rest = 19 =>
67/24 = (2 × 24 + 19)/24 = 2 + 19/24 = 2 19/24
27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
14/4.035 deja simplificată 27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
10/418 = (10 : 2)/(418 : 2) = 5/209 27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
1.349/4.360 deja simplificată 27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
10/171 deja simplificată 27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
270/3.370 = (270 : 10)/(3.370 : 10) = 27/337 27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
2.935/112 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.935 : 112 = 26 și rest = 23 =>
2.935/112 = (26 × 112 + 23)/112 = 26 + 23/112 = 26 23/112
27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
1.475/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.475 : 8 = 184 și rest = 3 =>
1.475/8 = (184 × 8 + 3)/8 = 184 + 3/8 = 184 3/8
27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
22/1.605 deja simplificată 27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
2.694/100 = (2.694 : 2)/(100 : 2) = 1.347/50
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.347 : 50 = 26 și rest = 47 =>
1.347/50 = (26 × 50 + 47)/50 = 26 + 47/50 = 26 47/50
27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
74/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
74 : 9 = 8 și rest = 2 =>
74/9 = (8 × 9 + 2)/9 = 8 + 2/9 = 8 2/9
27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
2.189/682 = (2.189 : 11)/(682 : 11) = 199/62
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
199 : 62 = 3 și rest = 13 =>
199/62 = (3 × 62 + 13)/62 = 3 + 13/62 = 3 13/62
27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: