Cum se simplifică fracția ordinară 622/50 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


622 = 2 × 311


50 = 2 × 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 311; 2 × 52) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

622/50 =


(2 × 311)/(2 × 52) =


((2 × 311) : 2) / ((2 × 52) : 2) =


311/52 =


311/25

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


311 : 25 = 12 și rest = 11 =>


311 = 12 × 25 + 11 =>


311/25 =


(12 × 25 + 11) / 25 =


12 + 11/25 =


12 11/25

Ca număr zecimal:

12 11/25 =


12 + 11/25 =


12 + 11 : 25 =


12,44

Ca procentaj:

12,44 =


12,44 × 100/100 =


1.244/100 =


1.244%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
622/50 = 311/25

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
622/50 = 12 11/25

Ca număr zecimal:
622/50 = 12,44

Ca procentaj:
622/50 = 1.244%

Cum se simplifică fracția ordinară: 1.027/50?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

75/4.436 deja simplificată 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
622/50 = (622 : 2)/(50 : 2) = 311/25
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
311 : 25 = 12 și rest = 11 =>
311/25 = (12 × 25 + 11)/25 = 12 + 11/25 = 12 11/25
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
6.500/3.290 = (6.500 : 10)/(3.290 : 10) = 650/329
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
650 : 329 = 1 și rest = 321 =>
650/329 = (1 × 329 + 321)/329 = 1 + 321/329 = 1 321/329
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
6.500/3.290 = (6.500 : 10)/(3.290 : 10) = 650/329
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
650 : 329 = 1 și rest = 321 =>
650/329 = (1 × 329 + 321)/329 = 1 + 321/329 = 1 321/329
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
3.653/132 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.653 : 132 = 27 și rest = 89 =>
3.653/132 = (27 × 132 + 89)/132 = 27 + 89/132 = 27 89/132
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
4.528/1.716 = (4.528 : 4)/(1.716 : 4) = 1.132/429
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.132 : 429 = 2 și rest = 274 =>
1.132/429 = (2 × 429 + 274)/429 = 2 + 274/429 = 2 274/429
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
6.500/3.290 = (6.500 : 10)/(3.290 : 10) = 650/329
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
650 : 329 = 1 și rest = 321 =>
650/329 = (1 × 329 + 321)/329 = 1 + 321/329 = 1 321/329
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
90/30 = (90 : 30)/(30 : 30) = 3/1 = 3 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
69/1.432 deja simplificată 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
2.059/611 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.059 : 611 = 3 și rest = 226 =>
2.059/611 = (3 × 611 + 226)/611 = 3 + 226/611 = 3 226/611
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
90/100 = (90 : 10)/(100 : 10) = 9/10 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
- 90/ - 25 = (90 : 5)/(25 : 5) = 18/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
18 : 5 = 3 și rest = 3 =>
18/5 = (3 × 5 + 3)/5 = 3 + 3/5 = 3 3/5
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
2.406/123 = (2.406 : 3)/(123 : 3) = 802/41
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
802 : 41 = 19 și rest = 23 =>
802/41 = (19 × 41 + 23)/41 = 19 + 23/41 = 19 23/41
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: