Cum se simplifică fracția ordinară 616/4.592 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


616 = 23 × 7 × 11


4.592 = 24 × 7 × 41

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (23 × 7 × 11; 24 × 7 × 41) = 23 × 7

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

616/4.592 =


(23 × 7 × 11)/(24 × 7 × 41) =


((23 × 7 × 11) : (23 × 7)) / ((24 × 7 × 41) : (23 × 7)) =


11/(2 × 41) =


11/82

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

11/82 =


11 : 82 =


0,134146341463 ≈


0,13

Ca procentaj:

0,134146341463 =


0,134146341463 × 100/100 =


13,414634146342/100 =


13,414634146342% ≈


13,41%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
616/4.592 = 11/82

Ca număr zecimal:
616/4.5920,13

Ca procentaj:
616/4.59213,41%

Cum se simplifică fracția ordinară: 616/2.861?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

140/492 = (140 : 4)/(492 : 4) = 35/123 24 ian, 07:11 EET (UTC +2)
616/4.592 = (616 : 56)/(4.592 : 56) = 11/82 24 ian, 07:11 EET (UTC +2)
463/18 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
463 : 18 = 25 și rest = 13 =>
463/18 = (25 × 18 + 13)/18 = 25 + 13/18 = 25 13/18
24 ian, 07:10 EET (UTC +2)
- 739/600 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 739 : 600 = - 1 și rest = - 139 =>
- 739/600 = ( - 1 × 600 - 139)/600 = - 1 - 139/600 = - 1 139/600
24 ian, 07:10 EET (UTC +2)
350/3.787 = (350 : 7)/(3.787 : 7) = 50/541 24 ian, 07:10 EET (UTC +2)
81/185 deja simplificată 24 ian, 07:10 EET (UTC +2)
3.301/10 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.301 : 10 = 330 și rest = 1 =>
3.301/10 = (330 × 10 + 1)/10 = 330 + 1/10 = 330 1/10
24 ian, 07:10 EET (UTC +2)
2.080/21 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.080 : 21 = 99 și rest = 1 =>
2.080/21 = (99 × 21 + 1)/21 = 99 + 1/21 = 99 1/21
24 ian, 07:10 EET (UTC +2)
33/2.765 deja simplificată 24 ian, 07:10 EET (UTC +2)
87/436 deja simplificată 24 ian, 07:10 EET (UTC +2)
2.827/4.886 deja simplificată 24 ian, 07:10 EET (UTC +2)
47/40 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
47 : 40 = 1 și rest = 7 =>
47/40 = (1 × 40 + 7)/40 = 1 + 7/40 = 1 7/40
24 ian, 07:10 EET (UTC +2)
250/100 = (250 : 50)/(100 : 50) = 5/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
5 : 2 = 2 și rest = 1 =>
5/2 = (2 × 2 + 1)/2 = 2 + 1/2 = 2 1/2
24 ian, 07:10 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: