Cum se simplifică fracția ordinară 6/90 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


6 = 2 × 3


90 = 2 × 32 × 5

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 3; 2 × 32 × 5) = 2 × 3

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

6/90 =


(2 × 3)/(2 × 32 × 5) =


((2 × 3) : (2 × 3)) / ((2 × 32 × 5) : (2 × 3)) =


1/(3 × 5) =


1/15

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

1/15 =


1 : 15 =


0,066666666667 ≈


0,07

Ca procentaj:

0,066666666667 =


0,066666666667 × 100/100 =


6,666666666667/100 =


6,666666666667% ≈


6,67%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
6/90 = 1/15

Ca număr zecimal:
6/900,07

Ca procentaj:
6/906,67%

Cum se simplifică fracția ordinară: 6/2.244?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

6/90 = (6 : 6)/(90 : 6) = 1/15 26 ian, 10:00 EET (UTC +2)
88/2.780 = (88 : 4)/(2.780 : 4) = 22/695 26 ian, 10:00 EET (UTC +2)
240/2.565 = (240 : 15)/(2.565 : 15) = 16/171 26 ian, 10:00 EET (UTC +2)
4.226/1.183 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.226 : 1.183 = 3 și rest = 677 =>
4.226/1.183 = (3 × 1.183 + 677)/1.183 = 3 + 677/1.183 = 3 677/1.183
26 ian, 10:00 EET (UTC +2)
223/12 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
223 : 12 = 18 și rest = 7 =>
223/12 = (18 × 12 + 7)/12 = 18 + 7/12 = 18 7/12
26 ian, 10:00 EET (UTC +2)
3.730/138 = (3.730 : 2)/(138 : 2) = 1.865/69
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.865 : 69 = 27 și rest = 2 =>
1.865/69 = (27 × 69 + 2)/69 = 27 + 2/69 = 27 2/69
26 ian, 10:00 EET (UTC +2)
110/3.490 = (110 : 10)/(3.490 : 10) = 11/349 26 ian, 10:00 EET (UTC +2)
1.371/482 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.371 : 482 = 2 și rest = 407 =>
1.371/482 = (2 × 482 + 407)/482 = 2 + 407/482 = 2 407/482
26 ian, 10:00 EET (UTC +2)
364/901 deja simplificată 26 ian, 10:00 EET (UTC +2)
21/101 deja simplificată 26 ian, 10:00 EET (UTC +2)
3.372/345 = (3.372 : 3)/(345 : 3) = 1.124/115
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.124 : 115 = 9 și rest = 89 =>
1.124/115 = (9 × 115 + 89)/115 = 9 + 89/115 = 9 89/115
26 ian, 10:00 EET (UTC +2)
3.750/36 = (3.750 : 6)/(36 : 6) = 625/6
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
625 : 6 = 104 și rest = 1 =>
625/6 = (104 × 6 + 1)/6 = 104 + 1/6 = 104 1/6
26 ian, 10:00 EET (UTC +2)
1.044/345 = (1.044 : 3)/(345 : 3) = 348/115
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
348 : 115 = 3 și rest = 3 =>
348/115 = (3 × 115 + 3)/115 = 3 + 3/115 = 3 3/115
26 ian, 10:00 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: