Cum se simplifică fracția ordinară 6/44 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


6 = 2 × 3


44 = 22 × 11

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 3; 22 × 11) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

6/44 =


(2 × 3)/(22 × 11) =


((2 × 3) : 2) / ((22 × 11) : 2) =


3/(2 × 11) =


3/22

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

3/22 =


3 : 22 =


0,136363636364 ≈


0,14

Ca procentaj:

0,136363636364 =


0,136363636364 × 100/100 =


13,636363636364/100 =


13,636363636364% ≈


13,64%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
6/44 = 3/22

Ca număr zecimal:
6/440,14

Ca procentaj:
6/4413,64%

Cum se simplifică fracția ordinară: 6/257?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

6/44 = (6 : 2)/(44 : 2) = 3/22 25 ian, 18:38 EET (UTC +2)
25/1.537 deja simplificată 25 ian, 18:38 EET (UTC +2)
27/21 = (27 : 3)/(21 : 3) = 9/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
9 : 7 = 1 și rest = 2 =>
9/7 = (1 × 7 + 2)/7 = 1 + 2/7 = 1 2/7
25 ian, 18:38 EET (UTC +2)
27/19 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
27 : 19 = 1 și rest = 8 =>
27/19 = (1 × 19 + 8)/19 = 1 + 8/19 = 1 8/19
25 ian, 18:38 EET (UTC +2)
910/725 = (910 : 5)/(725 : 5) = 182/145
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
182 : 145 = 1 și rest = 37 =>
182/145 = (1 × 145 + 37)/145 = 1 + 37/145 = 1 37/145
25 ian, 18:38 EET (UTC +2)
910/1.416 = (910 : 2)/(1.416 : 2) = 455/708 25 ian, 18:38 EET (UTC +2)
910/1.416 = (910 : 2)/(1.416 : 2) = 455/708 25 ian, 18:38 EET (UTC +2)
- 133/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 133 : 5 = - 26 și rest = - 3 =>
- 133/5 = ( - 26 × 5 - 3)/5 = - 26 - 3/5 = - 26 3/5
25 ian, 18:38 EET (UTC +2)
2.577/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.577 : 4 = 644 și rest = 1 =>
2.577/4 = (644 × 4 + 1)/4 = 644 + 1/4 = 644 1/4
25 ian, 18:38 EET (UTC +2)
4/3.908 = (4 : 4)/(3.908 : 4) = 1/977 25 ian, 18:38 EET (UTC +2)
25/3.120 = (25 : 5)/(3.120 : 5) = 5/624 25 ian, 18:38 EET (UTC +2)
706/177 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
706 : 177 = 3 și rest = 175 =>
706/177 = (3 × 177 + 175)/177 = 3 + 175/177 = 3 175/177
25 ian, 18:38 EET (UTC +2)
398/100 = (398 : 2)/(100 : 2) = 199/50
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
199 : 50 = 3 și rest = 49 =>
199/50 = (3 × 50 + 49)/50 = 3 + 49/50 = 3 49/50
25 ian, 18:38 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: