Cum se simplifică fracția ordinară 6/3.375 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


6 = 2 × 3


3.375 = 33 × 53

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 3; 33 × 53) = 3

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

6/3.375 =


(2 × 3)/(33 × 53) =


((2 × 3) : 3) / ((33 × 53) : 3) =


2/(32 × 53) =


2/1.125

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

2/1.125 =


2 : 1.125 =


0,001777777778 ≈


0

Ca procentaj:

0,001777777778 =


0,001777777778 × 100/100 =


0,177777777778/100 =


0,177777777778% ≈


0,18%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
6/3.375 = 2/1.125

Ca număr zecimal:
6/3.3750

Ca procentaj:
6/3.3750,18%

Cum se simplifică fracția ordinară: 6/3.263?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

612/155 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
612 : 155 = 3 și rest = 147 =>
612/155 = (3 × 155 + 147)/155 = 3 + 147/155 = 3 147/155
18 feb, 04:09 EET (UTC +2)
6/3.375 = (6 : 3)/(3.375 : 3) = 2/1.125 18 feb, 04:09 EET (UTC +2)
3.087/21 = (3.087 : 21)/(21 : 21) = 147/1 = 147 18 feb, 04:09 EET (UTC +2)
1.750/1.000 = (1.750 : 250)/(1.000 : 250) = 7/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
7 : 4 = 1 și rest = 3 =>
7/4 = (1 × 4 + 3)/4 = 1 + 3/4 = 1 3/4
18 feb, 04:09 EET (UTC +2)
215/44 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
215 : 44 = 4 și rest = 39 =>
215/44 = (4 × 44 + 39)/44 = 4 + 39/44 = 4 39/44
18 feb, 04:09 EET (UTC +2)
4.339/39 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.339 : 39 = 111 și rest = 10 =>
4.339/39 = (111 × 39 + 10)/39 = 111 + 10/39 = 111 10/39
18 feb, 04:09 EET (UTC +2)
2.294/24 = (2.294 : 2)/(24 : 2) = 1.147/12
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.147 : 12 = 95 și rest = 7 =>
1.147/12 = (95 × 12 + 7)/12 = 95 + 7/12 = 95 7/12
18 feb, 04:09 EET (UTC +2)
49/750 deja simplificată 18 feb, 04:09 EET (UTC +2)
3.367/81 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.367 : 81 = 41 și rest = 46 =>
3.367/81 = (41 × 81 + 46)/81 = 41 + 46/81 = 41 46/81
18 feb, 04:09 EET (UTC +2)
612/155 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
612 : 155 = 3 și rest = 147 =>
612/155 = (3 × 155 + 147)/155 = 3 + 147/155 = 3 147/155
18 feb, 04:09 EET (UTC +2)
4.891/60 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.891 : 60 = 81 și rest = 31 =>
4.891/60 = (81 × 60 + 31)/60 = 81 + 31/60 = 81 31/60
18 feb, 04:09 EET (UTC +2)
21/2.000 deja simplificată 18 feb, 04:08 EET (UTC +2)
3.064/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.064 : 9 = 340 și rest = 4 =>
3.064/9 = (340 × 9 + 4)/9 = 340 + 4/9 = 340 4/9
18 feb, 04:08 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: