Cum se simplifică fracția ordinară 6/100 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


6 = 2 × 3


100 = 22 × 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 3; 22 × 52) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

6/100 =


(2 × 3)/(22 × 52) =


((2 × 3) : 2) / ((22 × 52) : 2) =


3/(2 × 52) =


3/50

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

3/50 =


3 : 50 =


0,06

Ca procentaj:

0,06 =


0,06 × 100/100 =


6/100 =


6%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
6/100 = 3/50

Ca număr zecimal:
6/100 = 0,06

Ca procentaj:
6/100 = 6%

Cum se simplifică fracția ordinară: 6/2.616?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

6/100 = (6 : 2)/(100 : 2) = 3/50 19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
4.192/6 = (4.192 : 2)/(6 : 2) = 2.096/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.096 : 3 = 698 și rest = 2 =>
2.096/3 = (698 × 3 + 2)/3 = 698 + 2/3 = 698 2/3
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
108/1.749 = (108 : 3)/(1.749 : 3) = 36/583 19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
85/32 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
85 : 32 = 2 și rest = 21 =>
85/32 = (2 × 32 + 21)/32 = 2 + 21/32 = 2 21/32
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
10/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
10 : 3 = 3 și rest = 1 =>
10/3 = (3 × 3 + 1)/3 = 3 + 1/3 = 3 1/3
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
204/135 = (204 : 3)/(135 : 3) = 68/45
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
68 : 45 = 1 și rest = 23 =>
68/45 = (1 × 45 + 23)/45 = 1 + 23/45 = 1 23/45
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
14/12 = (14 : 2)/(12 : 2) = 7/6
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
7 : 6 = 1 și rest = 1 =>
7/6 = (1 × 6 + 1)/6 = 1 + 1/6 = 1 1/6
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
204/135 = (204 : 3)/(135 : 3) = 68/45
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
68 : 45 = 1 și rest = 23 =>
68/45 = (1 × 45 + 23)/45 = 1 + 23/45 = 1 23/45
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
8/1.379 deja simplificată 19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
172/2.802 = (172 : 2)/(2.802 : 2) = 86/1.401 19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
1.986/135 = (1.986 : 3)/(135 : 3) = 662/45
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
662 : 45 = 14 și rest = 32 =>
662/45 = (14 × 45 + 32)/45 = 14 + 32/45 = 14 32/45
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
1/6 deja simplificată 19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
1.428/78 = (1.428 : 6)/(78 : 6) = 238/13
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
238 : 13 = 18 și rest = 4 =>
238/13 = (18 × 13 + 4)/13 = 18 + 4/13 = 18 4/13
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: