Cum se simplifică fracția ordinară 586/766 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

586 = 2 × 293


766 = 2 × 383

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 293; 2 × 383) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

586/766 =


(2 × 293)/(2 × 383) =


((2 × 293) : 2) / ((2 × 383) : 2) =


293/383

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

293/383 =


293 : 383 =


0,76501305483 ≈


0,77

Ca procentaj:

0,76501305483 =


0,76501305483 × 100/100 =


76,501305483029/100 =


76,501305483029% ≈


76,5%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
586/766 = 293/383

Ca număr zecimal:
586/7660,77

Ca procentaj:
586/76676,5%

Cum se simplifică fracția ordinară: 586/4.498?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

586/766 = (586 : 2)/(766 : 2) = 293/383 24 feb, 19:38 EET (UTC +2)
41/6 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
41 : 6 = 6 și rest = 5 =>
41/6 = (6 × 6 + 5)/6 = 6 + 5/6 = 6 5/6
24 feb, 19:38 EET (UTC +2)
27/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
27 : 4 = 6 și rest = 3 =>
27/4 = (6 × 4 + 3)/4 = 6 + 3/4 = 6 3/4
24 feb, 19:38 EET (UTC +2)
- 61/11 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 61 : 11 = - 5 și rest = - 6 =>
- 61/11 = ( - 5 × 11 - 6)/11 = - 5 - 6/11 = - 5 6/11
24 feb, 19:38 EET (UTC +2)
- 23/45 deja simplificată 24 feb, 19:38 EET (UTC +2)
790/1.489 deja simplificată 24 feb, 19:38 EET (UTC +2)
- 10/5 = - (10 : 5)/(5 : 5) = - 2/1 = - 2 24 feb, 19:38 EET (UTC +2)
325/2.114 deja simplificată 24 feb, 19:38 EET (UTC +2)
325/2.114 deja simplificată 24 feb, 19:38 EET (UTC +2)
325/2.114 deja simplificată 24 feb, 19:38 EET (UTC +2)
3.126/688 = (3.126 : 2)/(688 : 2) = 1.563/344
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.563 : 344 = 4 și rest = 187 =>
1.563/344 = (4 × 344 + 187)/344 = 4 + 187/344 = 4 187/344
24 feb, 19:38 EET (UTC +2)
3.126/688 = (3.126 : 2)/(688 : 2) = 1.563/344
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.563 : 344 = 4 și rest = 187 =>
1.563/344 = (4 × 344 + 187)/344 = 4 + 187/344 = 4 187/344
24 feb, 19:38 EET (UTC +2)
- 10.999/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 10.999 : 4 = - 2.749 și rest = - 3 =>
- 10.999/4 = ( - 2.749 × 4 - 3)/4 = - 2.749 - 3/4 = - 2.749 3/4
24 feb, 19:38 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: