Cum se simplifică fracția ordinară 564/4.440 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


564 = 22 × 3 × 47


4.440 = 23 × 3 × 5 × 37

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (22 × 3 × 47; 23 × 3 × 5 × 37) = 22 × 3

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

564/4.440 =


(22 × 3 × 47)/(23 × 3 × 5 × 37) =


((22 × 3 × 47) : (22 × 3)) / ((23 × 3 × 5 × 37) : (22 × 3)) =


47/(2 × 5 × 37) =


47/370

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

47/370 =


47 : 370 =


0,127027027027 ≈


0,13

Ca procentaj:

0,127027027027 =


0,127027027027 × 100/100 =


12,702702702703/100 =


12,702702702703% ≈


12,7%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
564/4.440 = 47/370

Ca număr zecimal:
564/4.4400,13

Ca procentaj:
564/4.44012,7%

Cum se simplifică fracția ordinară: 564/2.181?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

48/589 deja simplificată 19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
564/4.440 = (564 : 12)/(4.440 : 12) = 47/370 19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
25/180 = (25 : 5)/(180 : 5) = 5/36 19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
18/88 = (18 : 2)/(88 : 2) = 9/44 19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
3.595/325 = (3.595 : 5)/(325 : 5) = 719/65
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
719 : 65 = 11 și rest = 4 =>
719/65 = (11 × 65 + 4)/65 = 11 + 4/65 = 11 4/65
19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
55/64 deja simplificată 19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
- 13/6 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 13 : 6 = - 2 și rest = - 1 =>
- 13/6 = ( - 2 × 6 - 1)/6 = - 2 - 1/6 = - 2 1/6
19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
3.608/238 = (3.608 : 2)/(238 : 2) = 1.804/119
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.804 : 119 = 15 și rest = 19 =>
1.804/119 = (15 × 119 + 19)/119 = 15 + 19/119 = 15 19/119
19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
3.592/216 = (3.592 : 8)/(216 : 8) = 449/27
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
449 : 27 = 16 și rest = 17 =>
449/27 = (16 × 27 + 17)/27 = 16 + 17/27 = 16 17/27
19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
60/9 = (60 : 3)/(9 : 3) = 20/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
20 : 3 = 6 și rest = 2 =>
20/3 = (6 × 3 + 2)/3 = 6 + 2/3 = 6 2/3
19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
4.865/434 = (4.865 : 7)/(434 : 7) = 695/62
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
695 : 62 = 11 și rest = 13 =>
695/62 = (11 × 62 + 13)/62 = 11 + 13/62 = 11 13/62
19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
113/160 deja simplificată 19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
68/774 = (68 : 2)/(774 : 2) = 34/387 19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: