Cum se simplifică fracția ordinară 548/444 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


548 = 22 × 137


444 = 22 × 3 × 37

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (22 × 137; 22 × 3 × 37) = 22

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

548/444 =


(22 × 137)/(22 × 3 × 37) =


((22 × 137) : 22) / ((22 × 3 × 37) : 22) =


137/(3 × 37) =


137/111

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


137 : 111 = 1 și rest = 26 =>


137 = 1 × 111 + 26 =>


137/111 =


(1 × 111 + 26) / 111 =


1 + 26/111 =


26/111

Ca număr zecimal:

26/111 =


1 + 26/111 =


1 + 26 : 111 =


1,234234234234 ≈


1,23

Ca procentaj:

1,234234234234 =


1,234234234234 × 100/100 =


123,423423423423/100 =


123,423423423423% ≈


123,42%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
548/444 = 137/111

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
548/444 = 26/111

Ca număr zecimal:
548/4441,23

Ca procentaj:
548/444123,42%

Cum se simplifică fracția ordinară: 3.371/444?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

94/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
94 : 5 = 18 și rest = 4 =>
94/5 = (18 × 5 + 4)/5 = 18 + 4/5 = 18 4/5
24 feb, 18:43 EET (UTC +2)
548/444 = (548 : 4)/(444 : 4) = 137/111
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
137 : 111 = 1 și rest = 26 =>
137/111 = (1 × 111 + 26)/111 = 1 + 26/111 = 1 26/111
24 feb, 18:43 EET (UTC +2)
22/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
22 : 9 = 2 și rest = 4 =>
22/9 = (2 × 9 + 4)/9 = 2 + 4/9 = 2 4/9
24 feb, 18:43 EET (UTC +2)
93/330 = (93 : 3)/(330 : 3) = 31/110 24 feb, 18:43 EET (UTC +2)
785/36 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
785 : 36 = 21 și rest = 29 =>
785/36 = (21 × 36 + 29)/36 = 21 + 29/36 = 21 29/36
24 feb, 18:43 EET (UTC +2)
614.125/160 = (614.125 : 5)/(160 : 5) = 122.825/32
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
122.825 : 32 = 3.838 și rest = 9 =>
122.825/32 = (3.838 × 32 + 9)/32 = 3.838 + 9/32 = 3.838 9/32
24 feb, 18:43 EET (UTC +2)
140/33 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
140 : 33 = 4 și rest = 8 =>
140/33 = (4 × 33 + 8)/33 = 4 + 8/33 = 4 8/33
24 feb, 18:43 EET (UTC +2)
6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4 24 feb, 18:43 EET (UTC +2)
350/500 = (350 : 50)/(500 : 50) = 7/10 24 feb, 18:43 EET (UTC +2)
3.215/150 = (3.215 : 5)/(150 : 5) = 643/30
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
643 : 30 = 21 și rest = 13 =>
643/30 = (21 × 30 + 13)/30 = 21 + 13/30 = 21 13/30
24 feb, 18:43 EET (UTC +2)
24/28 = (24 : 4)/(28 : 4) = 6/7 24 feb, 18:43 EET (UTC +2)
595/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
595 : 4 = 148 și rest = 3 =>
595/4 = (148 × 4 + 3)/4 = 148 + 3/4 = 148 3/4
24 feb, 18:43 EET (UTC +2)
896/4.410 = (896 : 14)/(4.410 : 14) = 64/315 24 feb, 18:43 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: