Cum se simplifică fracția ordinară 49/2.290 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


49 = 72


2.290 = 2 × 5 × 229

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (72; 2 × 5 × 229) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

49/2.290 =


49 : 2.290 =


0,021397379913 ≈


0,02

Ca procentaj:

0,021397379913 =


0,021397379913 × 100/100 =


2,139737991266/100 =


2,139737991266% ≈


2,14%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
49/2.290 = 49/2.290

Ca număr zecimal:
49/2.2900,02

Ca procentaj:
49/2.2902,14%

Cum se simplifică fracția ordinară: 49/4.451?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

49/2.290 deja simplificată 07 dec, 16:54 EET (UTC +2)
3/8 deja simplificată 07 dec, 16:54 EET (UTC +2)
2.964/16 = (2.964 : 4)/(16 : 4) = 741/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
741 : 4 = 185 și rest = 1 =>
741/4 = (185 × 4 + 1)/4 = 185 + 1/4 = 185 1/4
07 dec, 16:54 EET (UTC +2)
100/3.787 deja simplificată 07 dec, 16:54 EET (UTC +2)
66/100 = (66 : 2)/(100 : 2) = 33/50 07 dec, 16:54 EET (UTC +2)
4.469/12 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.469 : 12 = 372 și rest = 5 =>
4.469/12 = (372 × 12 + 5)/12 = 372 + 5/12 = 372 5/12
07 dec, 16:54 EET (UTC +2)
161/27 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
161 : 27 = 5 și rest = 26 =>
161/27 = (5 × 27 + 26)/27 = 5 + 26/27 = 5 26/27
07 dec, 16:53 EET (UTC +2)
4.621/56 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.621 : 56 = 82 și rest = 29 =>
4.621/56 = (82 × 56 + 29)/56 = 82 + 29/56 = 82 29/56
07 dec, 16:53 EET (UTC +2)
369/80 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
369 : 80 = 4 și rest = 49 =>
369/80 = (4 × 80 + 49)/80 = 4 + 49/80 = 4 49/80
07 dec, 16:53 EET (UTC +2)
2.608/35 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.608 : 35 = 74 și rest = 18 =>
2.608/35 = (74 × 35 + 18)/35 = 74 + 18/35 = 74 18/35
07 dec, 16:52 EET (UTC +2)
40/1.447 deja simplificată 07 dec, 16:52 EET (UTC +2)
20/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
20 : 9 = 2 și rest = 2 =>
20/9 = (2 × 9 + 2)/9 = 2 + 2/9 = 2 2/9
07 dec, 16:52 EET (UTC +2)
- 1/264 deja simplificată 07 dec, 16:52 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: