Cum se simplifică fracția ordinară 4.721/33 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

4.721 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi


33 = 3 × 11

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (4.721; 3 × 11) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


4.721 : 33 = 143 și rest = 2 =>


4.721 = 143 × 33 + 2 =>


4.721/33 =


(143 × 33 + 2) / 33 =


143 + 2/33 =


143 2/33

Ca număr zecimal:

143 2/33 =


143 + 2/33 =


143 + 2 : 33 =


143,060606060606 ≈


143,06

Ca procentaj:

143,060606060606 =


143,060606060606 × 100/100 =


14.306,060606060606/100 =


14.306,060606060606% ≈


14.306,06%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
4.721/33 = 4.721/33

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
4.721/33 = 143 2/33

Ca număr zecimal:
4.721/33143,06

Ca procentaj:
4.721/3314.306,06%

Cum se simplifică fracția ordinară: 4.608/33?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

412/16 = (412 : 4)/(16 : 4) = 103/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
103 : 4 = 25 și rest = 3 =>
103/4 = (25 × 4 + 3)/4 = 25 + 3/4 = 25 3/4
18 feb, 02:12 EET (UTC +2)
587/50 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
587 : 50 = 11 și rest = 37 =>
587/50 = (11 × 50 + 37)/50 = 11 + 37/50 = 11 37/50
18 feb, 02:12 EET (UTC +2)
3/12 = (3 : 3)/(12 : 3) = 1/4 18 feb, 02:12 EET (UTC +2)
4.721/33 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.721 : 33 = 143 și rest = 2 =>
4.721/33 = (143 × 33 + 2)/33 = 143 + 2/33 = 143 2/33
18 feb, 02:12 EET (UTC +2)
13/20 deja simplificată 18 feb, 02:12 EET (UTC +2)
604/2.122 = (604 : 2)/(2.122 : 2) = 302/1.061 18 feb, 02:12 EET (UTC +2)
396/64 = (396 : 4)/(64 : 4) = 99/16
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
99 : 16 = 6 și rest = 3 =>
99/16 = (6 × 16 + 3)/16 = 6 + 3/16 = 6 3/16
18 feb, 02:12 EET (UTC +2)
14/15 deja simplificată 18 feb, 02:12 EET (UTC +2)
131/22 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
131 : 22 = 5 și rest = 21 =>
131/22 = (5 × 22 + 21)/22 = 5 + 21/22 = 5 21/22
18 feb, 02:12 EET (UTC +2)
514/36 = (514 : 2)/(36 : 2) = 257/18
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
257 : 18 = 14 și rest = 5 =>
257/18 = (14 × 18 + 5)/18 = 14 + 5/18 = 14 5/18
18 feb, 02:12 EET (UTC +2)
1.135/365 = (1.135 : 5)/(365 : 5) = 227/73
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
227 : 73 = 3 și rest = 8 =>
227/73 = (3 × 73 + 8)/73 = 3 + 8/73 = 3 8/73
18 feb, 02:12 EET (UTC +2)
50/424 = (50 : 2)/(424 : 2) = 25/212 18 feb, 02:12 EET (UTC +2)
300/1.730 = (300 : 10)/(1.730 : 10) = 30/173 18 feb, 02:12 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: