Cum se simplifică fracția ordinară 46/1.898 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

46 = 2 × 23


1.898 = 2 × 13 × 73

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 23; 2 × 13 × 73) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

46/1.898 =


(2 × 23)/(2 × 13 × 73) =


((2 × 23) : 2) / ((2 × 13 × 73) : 2) =


23/(13 × 73) =


23/949

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

23/949 =


23 : 949 =


0,024236037935 ≈


0,02

Ca procentaj:

0,024236037935 =


0,024236037935 × 100/100 =


2,423603793467/100 =


2,423603793467% ≈


2,42%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
46/1.898 = 23/949

Ca număr zecimal:
46/1.8980,02

Ca procentaj:
46/1.8982,42%

Cum se simplifică fracția ordinară: 46/1.396?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

46/1.898 = (46 : 2)/(1.898 : 2) = 23/949 25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
86.666/100.000 = (86.666 : 2)/(100.000 : 2) = 43.333/50.000 25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
4/3.493 deja simplificată 25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
396/192 = (396 : 12)/(192 : 12) = 33/16
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
33 : 16 = 2 și rest = 1 =>
33/16 = (2 × 16 + 1)/16 = 2 + 1/16 = 2 1/16
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
- 41/2 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 41 : 2 = - 20 și rest = - 1 =>
- 41/2 = ( - 20 × 2 - 1)/2 = - 20 - 1/2 = - 20 1/2
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
385/66 = (385 : 11)/(66 : 11) = 35/6
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
35 : 6 = 5 și rest = 5 =>
35/6 = (5 × 6 + 5)/6 = 5 + 5/6 = 5 5/6
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
490/112 = (490 : 14)/(112 : 14) = 35/8
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
35 : 8 = 4 și rest = 3 =>
35/8 = (4 × 8 + 3)/8 = 4 + 3/8 = 4 3/8
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
388/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
388 : 9 = 43 și rest = 1 =>
388/9 = (43 × 9 + 1)/9 = 43 + 1/9 = 43 1/9
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
606/297 = (606 : 3)/(297 : 3) = 202/99
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
202 : 99 = 2 și rest = 4 =>
202/99 = (2 × 99 + 4)/99 = 2 + 4/99 = 2 4/99
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
1.371/3.566 deja simplificată 25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
37/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
37 : 8 = 4 și rest = 5 =>
37/8 = (4 × 8 + 5)/8 = 4 + 5/8 = 4 5/8
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
911/297 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
911 : 297 = 3 și rest = 20 =>
911/297 = (3 × 297 + 20)/297 = 3 + 20/297 = 3 20/297
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
2.407/35 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.407 : 35 = 68 și rest = 27 =>
2.407/35 = (68 × 35 + 27)/35 = 68 + 27/35 = 68 27/35
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: