Cum se simplifică fracția ordinară 44/56 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


44 = 22 × 11


56 = 23 × 7

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (22 × 11; 23 × 7) = 22

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

44/56 =


(22 × 11)/(23 × 7) =


((22 × 11) : 22) / ((23 × 7) : 22) =


11/(2 × 7) =


11/14

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

11/14 =


11 : 14 =


0,785714285714 ≈


0,79

Ca procentaj:

0,785714285714 =


0,785714285714 × 100/100 =


78,571428571429/100 =


78,571428571429% ≈


78,57%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
44/56 = 11/14

Ca număr zecimal:
44/560,79

Ca procentaj:
44/5678,57%

Cum se simplifică fracția ordinară: 44/2.323?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

63/19 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
63 : 19 = 3 și rest = 6 =>
63/19 = (3 × 19 + 6)/19 = 3 + 6/19 = 3 6/19
13 dec, 18:03 EET (UTC +2)
44/56 = (44 : 4)/(56 : 4) = 11/14 13 dec, 18:03 EET (UTC +2)
150/100 = (150 : 50)/(100 : 50) = 3/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3 : 2 = 1 și rest = 1 =>
3/2 = (1 × 2 + 1)/2 = 1 + 1/2 = 1 1/2
13 dec, 18:03 EET (UTC +2)
215/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
215 : 8 = 26 și rest = 7 =>
215/8 = (26 × 8 + 7)/8 = 26 + 7/8 = 26 7/8
13 dec, 18:03 EET (UTC +2)
117/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
117 : 5 = 23 și rest = 2 =>
117/5 = (23 × 5 + 2)/5 = 23 + 2/5 = 23 2/5
13 dec, 18:03 EET (UTC +2)
3/5 deja simplificată 13 dec, 18:03 EET (UTC +2)
3.357/18 = (3.357 : 9)/(18 : 9) = 373/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
373 : 2 = 186 și rest = 1 =>
373/2 = (186 × 2 + 1)/2 = 186 + 1/2 = 186 1/2
13 dec, 18:03 EET (UTC +2)
367/1.260 deja simplificată 13 dec, 18:03 EET (UTC +2)
21/26 deja simplificată 13 dec, 18:03 EET (UTC +2)
117/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
117 : 5 = 23 și rest = 2 =>
117/5 = (23 × 5 + 2)/5 = 23 + 2/5 = 23 2/5
13 dec, 18:03 EET (UTC +2)
1.566/564 = (1.566 : 6)/(564 : 6) = 261/94
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
261 : 94 = 2 și rest = 73 =>
261/94 = (2 × 94 + 73)/94 = 2 + 73/94 = 2 73/94
13 dec, 18:03 EET (UTC +2)
203/24 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
203 : 24 = 8 și rest = 11 =>
203/24 = (8 × 24 + 11)/24 = 8 + 11/24 = 8 11/24
13 dec, 18:03 EET (UTC +2)
135/3.472 deja simplificată 13 dec, 18:03 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: