Cum se simplifică fracția ordinară 44/4 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca număr întreg și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


44 = 22 × 11


4 = 22

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (22 × 11; 22) = 22

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

44/4 =


(22 × 11)/22 =


((22 × 11) : 22) / (22 : 22) =


11/1 =


11

Rescriem fracția

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):

11 = 11/1

Ca procentaj:

11 =


11 × 100/100 =


(11 × 100)/100 =


1.100/100 =


1.100%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
44/4 = 11/1

Ca număr întreg pozitiv:
44/4 = 11

Ca procentaj:
44/4 = 1.100%

Cum se simplifică fracția ordinară: 4.460/4?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

44/4 = (44 : 4)/(4 : 4) = 11/1 = 11 27 ian, 20:07 EET (UTC +2)
675/1.225 = (675 : 25)/(1.225 : 25) = 27/49 27 ian, 20:07 EET (UTC +2)
232/4.070 = (232 : 2)/(4.070 : 2) = 116/2.035 27 ian, 20:07 EET (UTC +2)
40/1.951 deja simplificată 27 ian, 20:07 EET (UTC +2)
3.223/16 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.223 : 16 = 201 și rest = 7 =>
3.223/16 = (201 × 16 + 7)/16 = 201 + 7/16 = 201 7/16
27 ian, 20:07 EET (UTC +2)
250/153 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
250 : 153 = 1 și rest = 97 =>
250/153 = (1 × 153 + 97)/153 = 1 + 97/153 = 1 97/153
27 ian, 20:07 EET (UTC +2)
648/35 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
648 : 35 = 18 și rest = 18 =>
648/35 = (18 × 35 + 18)/35 = 18 + 18/35 = 18 18/35
27 ian, 20:07 EET (UTC +2)
102/4.810 = (102 : 2)/(4.810 : 2) = 51/2.405 27 ian, 20:07 EET (UTC +2)
86/4 = (86 : 2)/(4 : 2) = 43/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
43 : 2 = 21 și rest = 1 =>
43/2 = (21 × 2 + 1)/2 = 21 + 1/2 = 21 1/2
27 ian, 20:07 EET (UTC +2)
41/1.000 deja simplificată 27 ian, 20:07 EET (UTC +2)
204/7 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
204 : 7 = 29 și rest = 1 =>
204/7 = (29 × 7 + 1)/7 = 29 + 1/7 = 29 1/7
27 ian, 20:07 EET (UTC +2)
78/11 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
78 : 11 = 7 și rest = 1 =>
78/11 = (7 × 11 + 1)/11 = 7 + 1/11 = 7 1/11
27 ian, 20:07 EET (UTC +2)
118/288 = (118 : 2)/(288 : 2) = 59/144 27 ian, 20:07 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: