Cum se simplifică fracția ordinară 44/110 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


44 = 22 × 11


110 = 2 × 5 × 11

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (22 × 11; 2 × 5 × 11) = 2 × 11

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

44/110 =


(22 × 11)/(2 × 5 × 11) =


((22 × 11) : (2 × 11)) / ((2 × 5 × 11) : (2 × 11)) =


2/5

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

2/5 =


2 : 5 =


0,4

Ca procentaj:

0,4 =


0,4 × 100/100 =


40/100 =


40%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
44/110 = 2/5

Ca număr zecimal:
44/110 = 0,4

Ca procentaj:
44/110 = 40%

Cum se simplifică fracția ordinară: 44/3.324?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

334/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
334 : 3 = 111 și rest = 1 =>
334/3 = (111 × 3 + 1)/3 = 111 + 1/3 = 111 1/3
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
44/110 = (44 : 22)/(110 : 22) = 2/5 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
1.048/168 = (1.048 : 8)/(168 : 8) = 131/21
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
131 : 21 = 6 și rest = 5 =>
131/21 = (6 × 21 + 5)/21 = 6 + 5/21 = 6 5/21
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
40/30 = (40 : 10)/(30 : 10) = 4/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4 : 3 = 1 și rest = 1 =>
4/3 = (1 × 3 + 1)/3 = 1 + 1/3 = 1 1/3
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
443/245 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
443 : 245 = 1 și rest = 198 =>
443/245 = (1 × 245 + 198)/245 = 1 + 198/245 = 1 198/245
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
4.393/992 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.393 : 992 = 4 și rest = 425 =>
4.393/992 = (4 × 992 + 425)/992 = 4 + 425/992 = 4 425/992
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
214/2.665 deja simplificată 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
214/2.665 deja simplificată 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
3.653/132 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.653 : 132 = 27 și rest = 89 =>
3.653/132 = (27 × 132 + 89)/132 = 27 + 89/132 = 27 89/132
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
2.819/49 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.819 : 49 = 57 și rest = 26 =>
2.819/49 = (57 × 49 + 26)/49 = 57 + 26/49 = 57 26/49
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
2.885/132 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.885 : 132 = 21 și rest = 113 =>
2.885/132 = (21 × 132 + 113)/132 = 21 + 113/132 = 21 113/132
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
117/3.145 deja simplificată 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
1.911/545 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.911 : 545 = 3 și rest = 276 =>
1.911/545 = (3 × 545 + 276)/545 = 3 + 276/545 = 3 276/545
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: