Cum se simplifică fracția ordinară 407/1.585 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

407 = 11 × 37


1.585 = 5 × 317

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (11 × 37; 5 × 317) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

407/1.585 =


407 : 1.585 =


0,256782334385 ≈


0,26

Ca procentaj:

0,256782334385 =


0,256782334385 × 100/100 =


25,678233438486/100 =


25,678233438486% ≈


25,68%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
407/1.585 = 407/1.585

Ca număr zecimal:
407/1.5850,26

Ca procentaj:
407/1.58525,68%

Cum se simplifică fracția ordinară: 407/324?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

112/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
112 : 9 = 12 și rest = 4 =>
112/9 = (12 × 9 + 4)/9 = 12 + 4/9 = 12 4/9
22 ian, 03:41 EET (UTC +2)
1.273/2.500 deja simplificată 22 ian, 03:41 EET (UTC +2)
407/1.585 deja simplificată 22 ian, 03:41 EET (UTC +2)
- 27/40 deja simplificată 22 ian, 03:41 EET (UTC +2)
494.291/3.066 = (494.291 : 7)/(3.066 : 7) = 70.613/438
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
70.613 : 438 = 161 și rest = 95 =>
70.613/438 = (161 × 438 + 95)/438 = 161 + 95/438 = 161 95/438
22 ian, 03:41 EET (UTC +2)
85/16 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
85 : 16 = 5 și rest = 5 =>
85/16 = (5 × 16 + 5)/16 = 5 + 5/16 = 5 5/16
22 ian, 03:41 EET (UTC +2)
29/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
29 : 3 = 9 și rest = 2 =>
29/3 = (9 × 3 + 2)/3 = 9 + 2/3 = 9 2/3
22 ian, 03:41 EET (UTC +2)
4/12 = (4 : 4)/(12 : 4) = 1/3 22 ian, 03:41 EET (UTC +2)
7/8 deja simplificată 22 ian, 03:41 EET (UTC +2)
250/100 = (250 : 50)/(100 : 50) = 5/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
5 : 2 = 2 și rest = 1 =>
5/2 = (2 × 2 + 1)/2 = 2 + 1/2 = 2 1/2
22 ian, 03:41 EET (UTC +2)
48/3.332 = (48 : 4)/(3.332 : 4) = 12/833 22 ian, 03:41 EET (UTC +2)
358/1.700 = (358 : 2)/(1.700 : 2) = 179/850 22 ian, 03:41 EET (UTC +2)
52/24 = (52 : 4)/(24 : 4) = 13/6
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
13 : 6 = 2 și rest = 1 =>
13/6 = (2 × 6 + 1)/6 = 2 + 1/6 = 2 1/6
22 ian, 03:41 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: