Cum se simplifică fracția ordinară 3.957/88 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


3.957 = 3 × 1.319


88 = 23 × 11

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (3 × 1.319; 23 × 11) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


3.957 : 88 = 44 și rest = 85 =>


3.957 = 44 × 88 + 85 =>


3.957/88 =


(44 × 88 + 85) / 88 =


44 + 85/88 =


44 85/88

Ca număr zecimal:

44 85/88 =


44 + 85/88 =


44 + 85 : 88 =


44,965909090909 ≈


44,97

Ca procentaj:

44,965909090909 =


44,965909090909 × 100/100 =


4.496,590909090909/100 =


4.496,590909090909% ≈


4.496,59%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
3.957/88 = 3.957/88

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
3.957/88 = 44 85/88

Ca număr zecimal:
3.957/8844,97

Ca procentaj:
3.957/884.496,59%

Cum se simplifică fracția ordinară: 357/88?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

2.150/60 = (2.150 : 10)/(60 : 10) = 215/6
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
215 : 6 = 35 și rest = 5 =>
215/6 = (35 × 6 + 5)/6 = 35 + 5/6 = 35 5/6
18 feb, 01:55 EET (UTC +2)
3.957/88 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.957 : 88 = 44 și rest = 85 =>
3.957/88 = (44 × 88 + 85)/88 = 44 + 85/88 = 44 85/88
18 feb, 01:55 EET (UTC +2)
165/3.432 = (165 : 33)/(3.432 : 33) = 5/104 18 feb, 01:55 EET (UTC +2)
939/1.790 deja simplificată 18 feb, 01:55 EET (UTC +2)
3.585/44 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.585 : 44 = 81 și rest = 21 =>
3.585/44 = (81 × 44 + 21)/44 = 81 + 21/44 = 81 21/44
18 feb, 01:55 EET (UTC +2)
193/7 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
193 : 7 = 27 și rest = 4 =>
193/7 = (27 × 7 + 4)/7 = 27 + 4/7 = 27 4/7
18 feb, 01:55 EET (UTC +2)
625/15.000 = (625 : 625)/(15.000 : 625) = 1/24 18 feb, 01:55 EET (UTC +2)
30/3.063 = (30 : 3)/(3.063 : 3) = 10/1.021 18 feb, 01:55 EET (UTC +2)
4.735/966 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.735 : 966 = 4 și rest = 871 =>
4.735/966 = (4 × 966 + 871)/966 = 4 + 871/966 = 4 871/966
18 feb, 01:55 EET (UTC +2)
909/510 = (909 : 3)/(510 : 3) = 303/170
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
303 : 170 = 1 și rest = 133 =>
303/170 = (1 × 170 + 133)/170 = 1 + 133/170 = 1 133/170
18 feb, 01:55 EET (UTC +2)
- 18/9 = - (18 : 9)/(9 : 9) = - 2/1 = - 2 18 feb, 01:55 EET (UTC +2)
12/2.368 = (12 : 4)/(2.368 : 4) = 3/592 18 feb, 01:55 EET (UTC +2)
3.700/86 = (3.700 : 2)/(86 : 2) = 1.850/43
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.850 : 43 = 43 și rest = 1 =>
1.850/43 = (43 × 43 + 1)/43 = 43 + 1/43 = 43 1/43
18 feb, 01:55 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: