Cum se simplifică fracția ordinară 388/9 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


388 = 22 × 97


9 = 32

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (22 × 97; 32) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


388 : 9 = 43 și rest = 1 =>


388 = 43 × 9 + 1 =>


388/9 =


(43 × 9 + 1) / 9 =


43 + 1/9 =


43 1/9

Ca număr zecimal:

43 1/9 =


43 + 1/9 =


43 + 1 : 9 =


43,111111111111 ≈


43,11

Ca procentaj:

43,111111111111 =


43,111111111111 × 100/100 =


4.311,111111111111/100 =


4.311,111111111111% ≈


4.311,11%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
388/9 = 388/9

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
388/9 = 43 1/9

Ca număr zecimal:
388/943,11

Ca procentaj:
388/94.311,11%

Cum se simplifică fracția ordinară: 4.903/9?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

388/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
388 : 9 = 43 și rest = 1 =>
388/9 = (43 × 9 + 1)/9 = 43 + 1/9 = 43 1/9
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
1.371/3.566 deja simplificată 25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
37/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
37 : 8 = 4 și rest = 5 =>
37/8 = (4 × 8 + 5)/8 = 4 + 5/8 = 4 5/8
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
911/297 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
911 : 297 = 3 și rest = 20 =>
911/297 = (3 × 297 + 20)/297 = 3 + 20/297 = 3 20/297
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
2.407/35 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.407 : 35 = 68 și rest = 27 =>
2.407/35 = (68 × 35 + 27)/35 = 68 + 27/35 = 68 27/35
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
2.236/49 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.236 : 49 = 45 și rest = 31 =>
2.236/49 = (45 × 49 + 31)/49 = 45 + 31/49 = 45 31/49
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
36/14 = (36 : 2)/(14 : 2) = 18/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
18 : 7 = 2 și rest = 4 =>
18/7 = (2 × 7 + 4)/7 = 2 + 4/7 = 2 4/7
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
1.100/303 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.100 : 303 = 3 și rest = 191 =>
1.100/303 = (3 × 303 + 191)/303 = 3 + 191/303 = 3 191/303
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
2.112/80 = (2.112 : 16)/(80 : 16) = 132/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
132 : 5 = 26 și rest = 2 =>
132/5 = (26 × 5 + 2)/5 = 26 + 2/5 = 26 2/5
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
35/34 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
35 : 34 = 1 și rest = 1 =>
35/34 = (1 × 34 + 1)/34 = 1 + 1/34 = 1 1/34
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
- 60/3 = - (60 : 3)/(3 : 3) = - 20/1 = - 20 25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
3.372/8 = (3.372 : 4)/(8 : 4) = 843/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
843 : 2 = 421 și rest = 1 =>
843/2 = (421 × 2 + 1)/2 = 421 + 1/2 = 421 1/2
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
3.300/21 = (3.300 : 3)/(21 : 3) = 1.100/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.100 : 7 = 157 și rest = 1 =>
1.100/7 = (157 × 7 + 1)/7 = 157 + 1/7 = 157 1/7
25 ian, 18:34 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: