Cum se simplifică fracția ordinară 38/2.566 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

38 = 2 × 19


2.566 = 2 × 1.283

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 19; 2 × 1.283) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

38/2.566 =


(2 × 19)/(2 × 1.283) =


((2 × 19) : 2) / ((2 × 1.283) : 2) =


19/1.283 =


19/1.283

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

19/1.283 =


19 : 1.283 =


0,014809041309 ≈


0,01

Ca procentaj:

0,014809041309 =


0,014809041309 × 100/100 =


1,480904130943/100 =


1,480904130943% ≈


1,48%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
38/2.566 = 19/1.283

Ca număr zecimal:
38/2.5660,01

Ca procentaj:
38/2.5661,48%

Cum se simplifică fracția ordinară: 38/1.204?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

165/25 = (165 : 5)/(25 : 5) = 33/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
33 : 5 = 6 și rest = 3 =>
33/5 = (6 × 5 + 3)/5 = 6 + 3/5 = 6 3/5
22 ian, 03:42 EET (UTC +2)
38/2.566 = (38 : 2)/(2.566 : 2) = 19/1.283 22 ian, 03:42 EET (UTC +2)
37/7 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
37 : 7 = 5 și rest = 2 =>
37/7 = (5 × 7 + 2)/7 = 5 + 2/7 = 5 2/7
22 ian, 03:42 EET (UTC +2)
2.577/45 = (2.577 : 3)/(45 : 3) = 859/15
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
859 : 15 = 57 și rest = 4 =>
859/15 = (57 × 15 + 4)/15 = 57 + 4/15 = 57 4/15
22 ian, 03:42 EET (UTC +2)
4.033/21 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.033 : 21 = 192 și rest = 1 =>
4.033/21 = (192 × 21 + 1)/21 = 192 + 1/21 = 192 1/21
22 ian, 03:42 EET (UTC +2)
2.477/108 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.477 : 108 = 22 și rest = 101 =>
2.477/108 = (22 × 108 + 101)/108 = 22 + 101/108 = 22 101/108
22 ian, 03:42 EET (UTC +2)
48/2.230 = (48 : 2)/(2.230 : 2) = 24/1.115 22 ian, 03:42 EET (UTC +2)
1.576/42 = (1.576 : 2)/(42 : 2) = 788/21
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
788 : 21 = 37 și rest = 11 =>
788/21 = (37 × 21 + 11)/21 = 37 + 11/21 = 37 11/21
22 ian, 03:42 EET (UTC +2)
32/21 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
32 : 21 = 1 și rest = 11 =>
32/21 = (1 × 21 + 11)/21 = 1 + 11/21 = 1 11/21
22 ian, 03:42 EET (UTC +2)
15/3.585 = (15 : 15)/(3.585 : 15) = 1/239 22 ian, 03:42 EET (UTC +2)
1.712/3.339 deja simplificată 22 ian, 03:42 EET (UTC +2)
15/3.585 = (15 : 15)/(3.585 : 15) = 1/239 22 ian, 03:42 EET (UTC +2)
746/100 = (746 : 2)/(100 : 2) = 373/50
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
373 : 50 = 7 și rest = 23 =>
373/50 = (7 × 50 + 23)/50 = 7 + 23/50 = 7 23/50
22 ian, 03:42 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: