Cum se simplifică fracția ordinară 375/16 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


375 = 3 × 53


16 = 24

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (3 × 53; 24) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


375 : 16 = 23 și rest = 7 =>


375 = 23 × 16 + 7 =>


375/16 =


(23 × 16 + 7) / 16 =


23 + 7/16 =


23 7/16

Ca număr zecimal:

23 7/16 =


23 + 7/16 =


23 + 7 : 16 =


23,4375 ≈


23,44

Ca procentaj:

23,4375 =


23,4375 × 100/100 =


2.343,75/100 =


2.343,75%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
375/16 = 375/16

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
375/16 = 23 7/16

Ca număr zecimal:
375/1623,44

Ca procentaj:
375/16 = 2.343,75%

Cum se simplifică fracția ordinară: 3.788/16?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

923/28 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
923 : 28 = 32 și rest = 27 =>
923/28 = (32 × 28 + 27)/28 = 32 + 27/28 = 32 27/28
19 ian, 08:03 EET (UTC +2)
375/16 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
375 : 16 = 23 și rest = 7 =>
375/16 = (23 × 16 + 7)/16 = 23 + 7/16 = 23 7/16
19 ian, 08:03 EET (UTC +2)
32/136 = (32 : 8)/(136 : 8) = 4/17 19 ian, 08:03 EET (UTC +2)
72/78 = (72 : 6)/(78 : 6) = 12/13 19 ian, 08:03 EET (UTC +2)
83/6 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
83 : 6 = 13 și rest = 5 =>
83/6 = (13 × 6 + 5)/6 = 13 + 5/6 = 13 5/6
19 ian, 08:03 EET (UTC +2)
550/100 = (550 : 50)/(100 : 50) = 11/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
11 : 2 = 5 și rest = 1 =>
11/2 = (5 × 2 + 1)/2 = 5 + 1/2 = 5 1/2
19 ian, 08:03 EET (UTC +2)
23/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
23 : 8 = 2 și rest = 7 =>
23/8 = (2 × 8 + 7)/8 = 2 + 7/8 = 2 7/8
19 ian, 08:03 EET (UTC +2)
16/12 = (16 : 4)/(12 : 4) = 4/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4 : 3 = 1 și rest = 1 =>
4/3 = (1 × 3 + 1)/3 = 1 + 1/3 = 1 1/3
19 ian, 08:03 EET (UTC +2)
18/7 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
18 : 7 = 2 și rest = 4 =>
18/7 = (2 × 7 + 4)/7 = 2 + 4/7 = 2 4/7
19 ian, 08:03 EET (UTC +2)
127/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
127 : 8 = 15 și rest = 7 =>
127/8 = (15 × 8 + 7)/8 = 15 + 7/8 = 15 7/8
19 ian, 08:03 EET (UTC +2)
335/365 = (335 : 5)/(365 : 5) = 67/73 19 ian, 08:03 EET (UTC +2)
100/12 = (100 : 4)/(12 : 4) = 25/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
25 : 3 = 8 și rest = 1 =>
25/3 = (8 × 3 + 1)/3 = 8 + 1/3 = 8 1/3
19 ian, 08:03 EET (UTC +2)
19/50 deja simplificată 19 ian, 08:03 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: