Cum se simplifică fracția ordinară 3.737/3.900 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


3.737 = 37 × 101


3.900 = 22 × 3 × 52 × 13

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (37 × 101; 22 × 3 × 52 × 13) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

3.737/3.900 =


3.737 : 3.900 =


0,958205128205 ≈


0,96

Ca procentaj:

0,958205128205 =


0,958205128205 × 100/100 =


95,820512820513/100 =


95,820512820513% ≈


95,82%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
3.737/3.900 = 3.737/3.900

Ca număr zecimal:
3.737/3.9000,96

Ca procentaj:
3.737/3.90095,82%

Cum se simplifică fracția ordinară: 3.737/4.776?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

3.737/3.900 deja simplificată 13 dec, 18:40 EET (UTC +2)
43/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
43 : 3 = 14 și rest = 1 =>
43/3 = (14 × 3 + 1)/3 = 14 + 1/3 = 14 1/3
13 dec, 18:40 EET (UTC +2)
43/25 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
43 : 25 = 1 și rest = 18 =>
43/25 = (1 × 25 + 18)/25 = 1 + 18/25 = 1 18/25
13 dec, 18:40 EET (UTC +2)
21/17 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
21 : 17 = 1 și rest = 4 =>
21/17 = (1 × 17 + 4)/17 = 1 + 4/17 = 1 4/17
13 dec, 18:40 EET (UTC +2)
29/128 deja simplificată 13 dec, 18:40 EET (UTC +2)
40/3.018 = (40 : 2)/(3.018 : 2) = 20/1.509 13 dec, 18:40 EET (UTC +2)
3/60 = (3 : 3)/(60 : 3) = 1/20 13 dec, 18:40 EET (UTC +2)
1.088/54 = (1.088 : 2)/(54 : 2) = 544/27
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
544 : 27 = 20 și rest = 4 =>
544/27 = (20 × 27 + 4)/27 = 20 + 4/27 = 20 4/27
13 dec, 18:40 EET (UTC +2)
115/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
115 : 9 = 12 și rest = 7 =>
115/9 = (12 × 9 + 7)/9 = 12 + 7/9 = 12 7/9
13 dec, 18:40 EET (UTC +2)
1/30 deja simplificată 13 dec, 18:40 EET (UTC +2)
242/24 = (242 : 2)/(24 : 2) = 121/12
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
121 : 12 = 10 și rest = 1 =>
121/12 = (10 × 12 + 1)/12 = 10 + 1/12 = 10 1/12
13 dec, 18:40 EET (UTC +2)
4.477/28 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.477 : 28 = 159 și rest = 25 =>
4.477/28 = (159 × 28 + 25)/28 = 159 + 25/28 = 159 25/28
13 dec, 18:40 EET (UTC +2)
69/2 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
69 : 2 = 34 și rest = 1 =>
69/2 = (34 × 2 + 1)/2 = 34 + 1/2 = 34 1/2
13 dec, 18:40 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: