Cum se simplifică fracția ordinară 3.676/208 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


3.676 = 22 × 919


208 = 24 × 13

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (22 × 919; 24 × 13) = 22

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

3.676/208 =


(22 × 919)/(24 × 13) =


((22 × 919) : 22) / ((24 × 13) : 22) =


919/(22 × 13) =


919/52

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


919 : 52 = 17 și rest = 35 =>


919 = 17 × 52 + 35 =>


919/52 =


(17 × 52 + 35) / 52 =


17 + 35/52 =


17 35/52

Ca număr zecimal:

17 35/52 =


17 + 35/52 =


17 + 35 : 52 =


17,673076923077 ≈


17,67

Ca procentaj:

17,673076923077 =


17,673076923077 × 100/100 =


1.767,307692307692/100 =


1.767,307692307692% ≈


1.767,31%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
3.676/208 = 919/52

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
3.676/208 = 17 35/52

Ca număr zecimal:
3.676/20817,67

Ca procentaj:
3.676/2081.767,31%

Cum se simplifică fracția ordinară: 4.442/208?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

3.676/208 = (3.676 : 4)/(208 : 4) = 919/52
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
919 : 52 = 17 și rest = 35 =>
919/52 = (17 × 52 + 35)/52 = 17 + 35/52 = 17 35/52
24 feb, 18:50 EET (UTC +2)
165/3.201 = (165 : 33)/(3.201 : 33) = 5/97 24 feb, 18:50 EET (UTC +2)
4.048/572 = (4.048 : 44)/(572 : 44) = 92/13
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
92 : 13 = 7 și rest = 1 =>
92/13 = (7 × 13 + 1)/13 = 7 + 1/13 = 7 1/13
24 feb, 18:50 EET (UTC +2)
375/114 = (375 : 3)/(114 : 3) = 125/38
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
125 : 38 = 3 și rest = 11 =>
125/38 = (3 × 38 + 11)/38 = 3 + 11/38 = 3 11/38
24 feb, 18:50 EET (UTC +2)
165/3.201 = (165 : 33)/(3.201 : 33) = 5/97 24 feb, 18:50 EET (UTC +2)
- 115/100 = - (115 : 5)/(100 : 5) = - 23/20
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 23 : 20 = - 1 și rest = - 3 =>
- 23/20 = ( - 1 × 20 - 3)/20 = - 1 - 3/20 = - 1 3/20
24 feb, 18:50 EET (UTC +2)
14/121 deja simplificată 24 feb, 18:50 EET (UTC +2)
467/390 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
467 : 390 = 1 și rest = 77 =>
467/390 = (1 × 390 + 77)/390 = 1 + 77/390 = 1 77/390
24 feb, 18:50 EET (UTC +2)
72/758 = (72 : 2)/(758 : 2) = 36/379 24 feb, 18:50 EET (UTC +2)
169/99 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
169 : 99 = 1 și rest = 70 =>
169/99 = (1 × 99 + 70)/99 = 1 + 70/99 = 1 70/99
24 feb, 18:50 EET (UTC +2)
33/25 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
33 : 25 = 1 și rest = 8 =>
33/25 = (1 × 25 + 8)/25 = 1 + 8/25 = 1 8/25
24 feb, 18:50 EET (UTC +2)
1.640/2.912 = (1.640 : 8)/(2.912 : 8) = 205/364 24 feb, 18:50 EET (UTC +2)
328/101 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
328 : 101 = 3 și rest = 25 =>
328/101 = (3 × 101 + 25)/101 = 3 + 25/101 = 3 25/101
24 feb, 18:50 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: