Cum se simplifică fracția ordinară 3.675/75 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca număr întreg și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


3.675 = 3 × 52 × 72


75 = 3 × 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (3 × 52 × 72; 3 × 52) = 3 × 52

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

3.675/75 =


(3 × 52 × 72)/(3 × 52) =


((3 × 52 × 72) : (3 × 52)) / ((3 × 52) : (3 × 52)) =


72/1 =


72 =


49

Rescriem fracția

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):

49 = 49/1

Ca procentaj:

49 =


49 × 100/100 =


(49 × 100)/100 =


4.900/100 =


4.900%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
3.675/75 = 49/1

Ca număr întreg pozitiv:
3.675/75 = 49

Ca procentaj:
3.675/75 = 4.900%

Cum se simplifică fracția ordinară: 4.730/75?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

3.675/75 = (3.675 : 75)/(75 : 75) = 49/1 = 49 20 feb, 02:51 EET (UTC +2)
9/ - 18 = - (9 : 9)/(18 : 9) = - 1/2 20 feb, 02:51 EET (UTC +2)
56/34 = (56 : 2)/(34 : 2) = 28/17
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
28 : 17 = 1 și rest = 11 =>
28/17 = (1 × 17 + 11)/17 = 1 + 11/17 = 1 11/17
20 feb, 02:51 EET (UTC +2)
348/12 = (348 : 12)/(12 : 12) = 29/1 = 29 20 feb, 02:51 EET (UTC +2)
34/8.977.656 = (34 : 2)/(8.977.656 : 2) = 17/4.488.828 20 feb, 02:51 EET (UTC +2)
34/51 = (34 : 17)/(51 : 17) = 2/3 20 feb, 02:51 EET (UTC +2)
3.602/315 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.602 : 315 = 11 și rest = 137 =>
3.602/315 = (11 × 315 + 137)/315 = 11 + 137/315 = 11 137/315
20 feb, 02:51 EET (UTC +2)
822/14 = (822 : 2)/(14 : 2) = 411/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
411 : 7 = 58 și rest = 5 =>
411/7 = (58 × 7 + 5)/7 = 58 + 5/7 = 58 5/7
20 feb, 02:51 EET (UTC +2)
12/4.816 = (12 : 4)/(4.816 : 4) = 3/1.204 20 feb, 02:51 EET (UTC +2)
1.165/21 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.165 : 21 = 55 și rest = 10 =>
1.165/21 = (55 × 21 + 10)/21 = 55 + 10/21 = 55 10/21
20 feb, 02:51 EET (UTC +2)
1.872/14 = (1.872 : 2)/(14 : 2) = 936/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
936 : 7 = 133 și rest = 5 =>
936/7 = (133 × 7 + 5)/7 = 133 + 5/7 = 133 5/7
20 feb, 02:51 EET (UTC +2)
88/20 = (88 : 4)/(20 : 4) = 22/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
22 : 5 = 4 și rest = 2 =>
22/5 = (4 × 5 + 2)/5 = 4 + 2/5 = 4 2/5
20 feb, 02:51 EET (UTC +2)
280/4.912 = (280 : 8)/(4.912 : 8) = 35/614 20 feb, 02:51 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: