Cum se simplifică fracția ordinară 3.658/12 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


3.658 = 2 × 31 × 59


12 = 22 × 3

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 31 × 59; 22 × 3) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

3.658/12 =


(2 × 31 × 59)/(22 × 3) =


((2 × 31 × 59) : 2) / ((22 × 3) : 2) =


(31 × 59)/(2 × 3) =


1.829/6

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


1.829 : 6 = 304 și rest = 5 =>


1.829 = 304 × 6 + 5 =>


1.829/6 =


(304 × 6 + 5) / 6 =


304 + 5/6 =


304 5/6

Ca număr zecimal:

304 5/6 =


304 + 5/6 =


304 + 5 : 6 =


304,833333333333 ≈


304,83

Ca procentaj:

304,833333333333 =


304,833333333333 × 100/100 =


30.483,333333333333/100 =


30.483,333333333333% ≈


30.483,33%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
3.658/12 = 1.829/6

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
3.658/12 = 304 5/6

Ca număr zecimal:
3.658/12304,83

Ca procentaj:
3.658/1230.483,33%

Cum se simplifică fracția ordinară: 3.935/12?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

3.658/12 = (3.658 : 2)/(12 : 2) = 1.829/6
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.829 : 6 = 304 și rest = 5 =>
1.829/6 = (304 × 6 + 5)/6 = 304 + 5/6 = 304 5/6
22 feb, 11:39 EET (UTC +2)
779/298 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
779 : 298 = 2 și rest = 183 =>
779/298 = (2 × 298 + 183)/298 = 2 + 183/298 = 2 183/298
22 feb, 11:39 EET (UTC +2)
19/50 deja simplificată 22 feb, 11:39 EET (UTC +2)
158/4.324 = (158 : 2)/(4.324 : 2) = 79/2.162 22 feb, 11:39 EET (UTC +2)
245/2.058 = (245 : 49)/(2.058 : 49) = 5/42 22 feb, 11:39 EET (UTC +2)
96/30 = (96 : 6)/(30 : 6) = 16/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
16 : 5 = 3 și rest = 1 =>
16/5 = (3 × 5 + 1)/5 = 3 + 1/5 = 3 1/5
22 feb, 11:39 EET (UTC +2)
567/298 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
567 : 298 = 1 și rest = 269 =>
567/298 = (1 × 298 + 269)/298 = 1 + 269/298 = 1 269/298
22 feb, 11:39 EET (UTC +2)
63/36 = (63 : 9)/(36 : 9) = 7/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
7 : 4 = 1 și rest = 3 =>
7/4 = (1 × 4 + 3)/4 = 1 + 3/4 = 1 3/4
22 feb, 11:39 EET (UTC +2)
64/2.592 = (64 : 32)/(2.592 : 32) = 2/81 22 feb, 11:39 EET (UTC +2)
60/2.177 deja simplificată 22 feb, 11:39 EET (UTC +2)
4.264/680 = (4.264 : 8)/(680 : 8) = 533/85
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
533 : 85 = 6 și rest = 23 =>
533/85 = (6 × 85 + 23)/85 = 6 + 23/85 = 6 23/85
22 feb, 11:38 EET (UTC +2)
765/3.818 deja simplificată 22 feb, 11:38 EET (UTC +2)
45/10 = (45 : 5)/(10 : 5) = 9/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
9 : 2 = 4 și rest = 1 =>
9/2 = (4 × 2 + 1)/2 = 4 + 1/2 = 4 1/2
22 feb, 11:38 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: