Cum se simplifică fracția ordinară 35/2.589 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

35 = 5 × 7


2.589 = 3 × 863

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (5 × 7; 3 × 863) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

35/2.589 =


35 : 2.589 =


0,013518733102 ≈


0,01

Ca procentaj:

0,013518733102 =


0,013518733102 × 100/100 =


1,351873310158/100 =


1,351873310158% ≈


1,35%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
35/2.589 = 35/2.589

Ca număr zecimal:
35/2.5890,01

Ca procentaj:
35/2.5891,35%

Cum se simplifică fracția ordinară: 35/1.127?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

35/2.589 deja simplificată 24 feb, 19:36 EET (UTC +2)
864/3.086 = (864 : 2)/(3.086 : 2) = 432/1.543 24 feb, 19:36 EET (UTC +2)
76/91 deja simplificată 24 feb, 19:36 EET (UTC +2)
224/1.526 = (224 : 14)/(1.526 : 14) = 16/109 24 feb, 19:36 EET (UTC +2)
553/122 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
553 : 122 = 4 și rest = 65 =>
553/122 = (4 × 122 + 65)/122 = 4 + 65/122 = 4 65/122
24 feb, 19:36 EET (UTC +2)
1.077/62 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.077 : 62 = 17 și rest = 23 =>
1.077/62 = (17 × 62 + 23)/62 = 17 + 23/62 = 17 23/62
24 feb, 19:36 EET (UTC +2)
553/122 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
553 : 122 = 4 și rest = 65 =>
553/122 = (4 × 122 + 65)/122 = 4 + 65/122 = 4 65/122
24 feb, 19:36 EET (UTC +2)
3.674/30 = (3.674 : 2)/(30 : 2) = 1.837/15
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.837 : 15 = 122 și rest = 7 =>
1.837/15 = (122 × 15 + 7)/15 = 122 + 7/15 = 122 7/15
24 feb, 19:36 EET (UTC +2)
4.465/472 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.465 : 472 = 9 și rest = 217 =>
4.465/472 = (9 × 472 + 217)/472 = 9 + 217/472 = 9 217/472
24 feb, 19:36 EET (UTC +2)
4.532/285 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.532 : 285 = 15 și rest = 257 =>
4.532/285 = (15 × 285 + 257)/285 = 15 + 257/285 = 15 257/285
24 feb, 19:36 EET (UTC +2)
325/2.316 deja simplificată 24 feb, 19:36 EET (UTC +2)
299/7 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
299 : 7 = 42 și rest = 5 =>
299/7 = (42 × 7 + 5)/7 = 42 + 5/7 = 42 5/7
24 feb, 19:36 EET (UTC +2)
35/703 deja simplificată 24 feb, 19:36 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: