Cum se simplifică fracția ordinară 35/150 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


35 = 5 × 7


150 = 2 × 3 × 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (5 × 7; 2 × 3 × 52) = 5

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

35/150 =


(5 × 7)/(2 × 3 × 52) =


((5 × 7) : 5) / ((2 × 3 × 52) : 5) =


7/(2 × 3 × 5) =


7/30

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

7/30 =


7 : 30 =


0,233333333333 ≈


0,23

Ca procentaj:

0,233333333333 =


0,233333333333 × 100/100 =


23,333333333333/100 =


23,333333333333% ≈


23,33%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
35/150 = 7/30

Ca număr zecimal:
35/1500,23

Ca procentaj:
35/15023,33%

Cum se simplifică fracția ordinară: 35/1.267?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

35/150 = (35 : 5)/(150 : 5) = 7/30 16 oct, 19:55 EET (UTC +2)
360/365 = (360 : 5)/(365 : 5) = 72/73 16 oct, 19:55 EET (UTC +2)
946/330 = (946 : 22)/(330 : 22) = 43/15
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
43 : 15 = 2 și rest = 13 =>
43/15 = (2 × 15 + 13)/15 = 2 + 13/15 = 2 13/15
16 oct, 19:55 EET (UTC +2)
1.008/100 = (1.008 : 4)/(100 : 4) = 252/25
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
252 : 25 = 10 și rest = 2 =>
252/25 = (10 × 25 + 2)/25 = 10 + 2/25 = 10 2/25
16 oct, 19:55 EET (UTC +2)
24/30 = (24 : 6)/(30 : 6) = 4/5 16 oct, 19:55 EET (UTC +2)
- 56/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 56 : 3 = - 18 și rest = - 2 =>
- 56/3 = ( - 18 × 3 - 2)/3 = - 18 - 2/3 = - 18 2/3
16 oct, 19:55 EET (UTC +2)
121/60 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
121 : 60 = 2 și rest = 1 =>
121/60 = (2 × 60 + 1)/60 = 2 + 1/60 = 2 1/60
16 oct, 19:55 EET (UTC +2)
18/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
18 : 5 = 3 și rest = 3 =>
18/5 = (3 × 5 + 3)/5 = 3 + 3/5 = 3 3/5
16 oct, 19:55 EET (UTC +2)
1/13 deja simplificată 16 oct, 19:55 EET (UTC +2)
174/8 = (174 : 2)/(8 : 2) = 87/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
87 : 4 = 21 și rest = 3 =>
87/4 = (21 × 4 + 3)/4 = 21 + 3/4 = 21 3/4
16 oct, 19:54 EET (UTC +2)
- 1.073/1.080 deja simplificată 16 oct, 19:54 EET (UTC +2)
979/36 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
979 : 36 = 27 și rest = 7 =>
979/36 = (27 × 36 + 7)/36 = 27 + 7/36 = 27 7/36
16 oct, 19:54 EET (UTC +2)
11/125 deja simplificată 16 oct, 19:54 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: