Cum se simplifică fracția ordinară 35/100 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


35 = 5 × 7


100 = 22 × 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (5 × 7; 22 × 52) = 5

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

35/100 =


(5 × 7)/(22 × 52) =


((5 × 7) : 5) / ((22 × 52) : 5) =


7/(22 × 5) =


7/20

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

7/20 =


7 : 20 =


0,35

Ca procentaj:

0,35 =


0,35 × 100/100 =


35/100 =


35%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
35/100 = 7/20

Ca număr zecimal:
35/100 = 0,35

Ca procentaj:
35/100 = 35%

Cum se simplifică fracția ordinară: 35/2.820?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

2.424/8 = (2.424 : 8)/(8 : 8) = 303/1 = 303 22 ian, 05:23 EET (UTC +2)
35/100 = (35 : 5)/(100 : 5) = 7/20 22 ian, 05:23 EET (UTC +2)
24/64 = (24 : 8)/(64 : 8) = 3/8 22 ian, 05:23 EET (UTC +2)
4.189/842 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.189 : 842 = 4 și rest = 821 =>
4.189/842 = (4 × 842 + 821)/842 = 4 + 821/842 = 4 821/842
22 ian, 05:23 EET (UTC +2)
- 19/100 deja simplificată 22 ian, 05:23 EET (UTC +2)
2.022/507 = (2.022 : 3)/(507 : 3) = 674/169
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
674 : 169 = 3 și rest = 167 =>
674/169 = (3 × 169 + 167)/169 = 3 + 167/169 = 3 167/169
22 ian, 05:23 EET (UTC +2)
27/27 = (27 : 27)/(27 : 27) = 1 22 ian, 05:23 EET (UTC +2)
2.417/22 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.417 : 22 = 109 și rest = 19 =>
2.417/22 = (109 × 22 + 19)/22 = 109 + 19/22 = 109 19/22
22 ian, 05:23 EET (UTC +2)
294/22 = (294 : 2)/(22 : 2) = 147/11
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
147 : 11 = 13 și rest = 4 =>
147/11 = (13 × 11 + 4)/11 = 13 + 4/11 = 13 4/11
22 ian, 05:23 EET (UTC +2)
294/22 = (294 : 2)/(22 : 2) = 147/11
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
147 : 11 = 13 și rest = 4 =>
147/11 = (13 × 11 + 4)/11 = 13 + 4/11 = 13 4/11
22 ian, 05:23 EET (UTC +2)
294/22 = (294 : 2)/(22 : 2) = 147/11
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
147 : 11 = 13 și rest = 4 =>
147/11 = (13 × 11 + 4)/11 = 13 + 4/11 = 13 4/11
22 ian, 05:23 EET (UTC +2)
3.495/1.000 = (3.495 : 5)/(1.000 : 5) = 699/200
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
699 : 200 = 3 și rest = 99 =>
699/200 = (3 × 200 + 99)/200 = 3 + 99/200 = 3 99/200
22 ian, 05:23 EET (UTC +2)
8/21 deja simplificată 22 ian, 05:23 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: