Cum se simplifică fracția ordinară 3.433/15 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

3.433 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi


15 = 3 × 5

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (3.433; 3 × 5) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


3.433 : 15 = 228 și rest = 13 =>


3.433 = 228 × 15 + 13 =>


3.433/15 =


(228 × 15 + 13) / 15 =


228 + 13/15 =


228 13/15

Ca număr zecimal:

228 13/15 =


228 + 13/15 =


228 + 13 : 15 =


228,866666666667 ≈


228,87

Ca procentaj:

228,866666666667 =


228,866666666667 × 100/100 =


22.886,666666666667/100 =


22.886,666666666667% ≈


22.886,67%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
3.433/15 = 3.433/15

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
3.433/15 = 228 13/15

Ca număr zecimal:
3.433/15228,87

Ca procentaj:
3.433/1522.886,67%

Cum se simplifică fracția ordinară: 4.056/15?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

3.433/15 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.433 : 15 = 228 și rest = 13 =>
3.433/15 = (228 × 15 + 13)/15 = 228 + 13/15 = 228 13/15
19 ian, 07:10 EET (UTC +2)
301/1.196 deja simplificată 19 ian, 07:10 EET (UTC +2)
3.389/198 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.389 : 198 = 17 și rest = 23 =>
3.389/198 = (17 × 198 + 23)/198 = 17 + 23/198 = 17 23/198
19 ian, 07:10 EET (UTC +2)
42/18 = (42 : 6)/(18 : 6) = 7/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
7 : 3 = 2 și rest = 1 =>
7/3 = (2 × 3 + 1)/3 = 2 + 1/3 = 2 1/3
19 ian, 07:10 EET (UTC +2)
3.160/16 = (3.160 : 8)/(16 : 8) = 395/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
395 : 2 = 197 și rest = 1 =>
395/2 = (197 × 2 + 1)/2 = 197 + 1/2 = 197 1/2
19 ian, 07:10 EET (UTC +2)
24/1.110 = (24 : 6)/(1.110 : 6) = 4/185 19 ian, 07:10 EET (UTC +2)
51/1.432 deja simplificată 19 ian, 07:10 EET (UTC +2)
291/460 deja simplificată 19 ian, 07:10 EET (UTC +2)
4.620/24 = (4.620 : 12)/(24 : 12) = 385/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
385 : 2 = 192 și rest = 1 =>
385/2 = (192 × 2 + 1)/2 = 192 + 1/2 = 192 1/2
19 ian, 07:10 EET (UTC +2)
24/1.110 = (24 : 6)/(1.110 : 6) = 4/185 19 ian, 07:10 EET (UTC +2)
- 16/8 = - (16 : 8)/(8 : 8) = - 2/1 = - 2 19 ian, 07:10 EET (UTC +2)
748/88 = (748 : 44)/(88 : 44) = 17/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
17 : 2 = 8 și rest = 1 =>
17/2 = (8 × 2 + 1)/2 = 8 + 1/2 = 8 1/2
19 ian, 07:10 EET (UTC +2)
540/1.321 deja simplificată 19 ian, 07:10 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: