Cum se simplifică fracția ordinară 34/4.338 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


34 = 2 × 17


4.338 = 2 × 32 × 241

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 17; 2 × 32 × 241) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

34/4.338 =


(2 × 17)/(2 × 32 × 241) =


((2 × 17) : 2) / ((2 × 32 × 241) : 2) =


17/(32 × 241) =


17/2.169

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

17/2.169 =


17 : 2.169 =


0,007837713232 ≈


0,01

Ca procentaj:

0,007837713232 =


0,007837713232 × 100/100 =


0,78377132319/100 =


0,78377132319% ≈


0,78%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
34/4.338 = 17/2.169

Ca număr zecimal:
34/4.3380,01

Ca procentaj:
34/4.3380,78%

Cum se simplifică fracția ordinară: 34/3.505?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

34/4.338 = (34 : 2)/(4.338 : 2) = 17/2.169 27 ian, 05:38 EET (UTC +2)
4.375/982 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.375 : 982 = 4 și rest = 447 =>
4.375/982 = (4 × 982 + 447)/982 = 4 + 447/982 = 4 447/982
27 ian, 05:38 EET (UTC +2)
1.697/721 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.697 : 721 = 2 și rest = 255 =>
1.697/721 = (2 × 721 + 255)/721 = 2 + 255/721 = 2 255/721
27 ian, 05:38 EET (UTC +2)
3.678/68 = (3.678 : 2)/(68 : 2) = 1.839/34
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.839 : 34 = 54 și rest = 3 =>
1.839/34 = (54 × 34 + 3)/34 = 54 + 3/34 = 54 3/34
27 ian, 05:38 EET (UTC +2)
803/42 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
803 : 42 = 19 și rest = 5 =>
803/42 = (19 × 42 + 5)/42 = 19 + 5/42 = 19 5/42
27 ian, 05:38 EET (UTC +2)
4.545/48 = (4.545 : 3)/(48 : 3) = 1.515/16
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.515 : 16 = 94 și rest = 11 =>
1.515/16 = (94 × 16 + 11)/16 = 94 + 11/16 = 94 11/16
27 ian, 05:38 EET (UTC +2)
365/1.904 deja simplificată 27 ian, 05:38 EET (UTC +2)
28/24 = (28 : 4)/(24 : 4) = 7/6
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
7 : 6 = 1 și rest = 1 =>
7/6 = (1 × 6 + 1)/6 = 1 + 1/6 = 1 1/6
27 ian, 05:38 EET (UTC +2)
1.828/250 = (1.828 : 2)/(250 : 2) = 914/125
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
914 : 125 = 7 și rest = 39 =>
914/125 = (7 × 125 + 39)/125 = 7 + 39/125 = 7 39/125
27 ian, 05:38 EET (UTC +2)
16/1.214 = (16 : 2)/(1.214 : 2) = 8/607 27 ian, 05:37 EET (UTC +2)
1.715/84 = (1.715 : 7)/(84 : 7) = 245/12
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
245 : 12 = 20 și rest = 5 =>
245/12 = (20 × 12 + 5)/12 = 20 + 5/12 = 20 5/12
27 ian, 05:37 EET (UTC +2)
175/2.548 = (175 : 7)/(2.548 : 7) = 25/364 27 ian, 05:37 EET (UTC +2)
470/56 = (470 : 2)/(56 : 2) = 235/28
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
235 : 28 = 8 și rest = 11 =>
235/28 = (8 × 28 + 11)/28 = 8 + 11/28 = 8 11/28
27 ian, 05:37 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: