Cum se simplifică fracția ordinară 34/3.182 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

34 = 2 × 17


3.182 = 2 × 37 × 43

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 17; 2 × 37 × 43) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

34/3.182 =


(2 × 17)/(2 × 37 × 43) =


((2 × 17) : 2) / ((2 × 37 × 43) : 2) =


17/(37 × 43) =


17/1.591

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

17/1.591 =


17 : 1.591 =


0,010685103708 ≈


0,01

Ca procentaj:

0,010685103708 =


0,010685103708 × 100/100 =


1,068510370836/100 =


1,068510370836% ≈


1,07%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
34/3.182 = 17/1.591

Ca număr zecimal:
34/3.1820,01

Ca procentaj:
34/3.1821,07%

Cum se simplifică fracția ordinară: 34/4.278?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

34/3.182 = (34 : 2)/(3.182 : 2) = 17/1.591 27 ian, 06:41 EET (UTC +2)
345/5 = (345 : 5)/(5 : 5) = 69/1 = 69 27 ian, 06:41 EET (UTC +2)
97/6 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
97 : 6 = 16 și rest = 1 =>
97/6 = (16 × 6 + 1)/6 = 16 + 1/6 = 16 1/6
27 ian, 06:41 EET (UTC +2)
4.536/115 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.536 : 115 = 39 și rest = 51 =>
4.536/115 = (39 × 115 + 51)/115 = 39 + 51/115 = 39 51/115
27 ian, 06:41 EET (UTC +2)
3.437/44 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.437 : 44 = 78 și rest = 5 =>
3.437/44 = (78 × 44 + 5)/44 = 78 + 5/44 = 78 5/44
27 ian, 06:41 EET (UTC +2)
3.594/44 = (3.594 : 2)/(44 : 2) = 1.797/22
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.797 : 22 = 81 și rest = 15 =>
1.797/22 = (81 × 22 + 15)/22 = 81 + 15/22 = 81 15/22
27 ian, 06:41 EET (UTC +2)
1.837/90 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.837 : 90 = 20 și rest = 37 =>
1.837/90 = (20 × 90 + 37)/90 = 20 + 37/90 = 20 37/90
27 ian, 06:41 EET (UTC +2)
3.437/44 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.437 : 44 = 78 și rest = 5 =>
3.437/44 = (78 × 44 + 5)/44 = 78 + 5/44 = 78 5/44
27 ian, 06:41 EET (UTC +2)
3.437/44 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.437 : 44 = 78 și rest = 5 =>
3.437/44 = (78 × 44 + 5)/44 = 78 + 5/44 = 78 5/44
27 ian, 06:41 EET (UTC +2)
5/1.500 = (5 : 5)/(1.500 : 5) = 1/300 27 ian, 06:41 EET (UTC +2)
4.981/468 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.981 : 468 = 10 și rest = 301 =>
4.981/468 = (10 × 468 + 301)/468 = 10 + 301/468 = 10 301/468
27 ian, 06:41 EET (UTC +2)
4.981/468 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.981 : 468 = 10 și rest = 301 =>
4.981/468 = (10 × 468 + 301)/468 = 10 + 301/468 = 10 301/468
27 ian, 06:41 EET (UTC +2)
3.437/44 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.437 : 44 = 78 și rest = 5 =>
3.437/44 = (78 × 44 + 5)/44 = 78 + 5/44 = 78 5/44
27 ian, 06:41 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: