Cum se simplifică fracția ordinară 34/2.703 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

34 = 2 × 17


2.703 = 3 × 17 × 53

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 17; 3 × 17 × 53) = 17

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

34/2.703 =


(2 × 17)/(3 × 17 × 53) =


((2 × 17) : 17) / ((3 × 17 × 53) : 17) =


2/(3 × 53) =


2/159

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

2/159 =


2 : 159 =


0,012578616352 ≈


0,01

Ca procentaj:

0,012578616352 =


0,012578616352 × 100/100 =


1,25786163522/100 =


1,25786163522% ≈


1,26%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
34/2.703 = 2/159

Ca număr zecimal:
34/2.7030,01

Ca procentaj:
34/2.7031,26%

Cum se simplifică fracția ordinară: 34/4.135?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

42/1.564 = (42 : 2)/(1.564 : 2) = 21/782 22 ian, 04:15 EET (UTC +2)
34/2.703 = (34 : 17)/(2.703 : 17) = 2/159 22 ian, 04:15 EET (UTC +2)
42/2.746 = (42 : 2)/(2.746 : 2) = 21/1.373 22 ian, 04:15 EET (UTC +2)
42/1.564 = (42 : 2)/(1.564 : 2) = 21/782 22 ian, 04:15 EET (UTC +2)
481/3.587 deja simplificată 22 ian, 04:15 EET (UTC +2)
28/4 = (28 : 4)/(4 : 4) = 7/1 = 7 22 ian, 04:15 EET (UTC +2)
958/10 = (958 : 2)/(10 : 2) = 479/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
479 : 5 = 95 și rest = 4 =>
479/5 = (95 × 5 + 4)/5 = 95 + 4/5 = 95 4/5
22 ian, 04:15 EET (UTC +2)
450/60 = (450 : 30)/(60 : 30) = 15/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
15 : 2 = 7 și rest = 1 =>
15/2 = (7 × 2 + 1)/2 = 7 + 1/2 = 7 1/2
22 ian, 04:15 EET (UTC +2)
2.400/1.299 = (2.400 : 3)/(1.299 : 3) = 800/433
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
800 : 433 = 1 și rest = 367 =>
800/433 = (1 × 433 + 367)/433 = 1 + 367/433 = 1 367/433
22 ian, 04:15 EET (UTC +2)
1.688/55 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.688 : 55 = 30 și rest = 38 =>
1.688/55 = (30 × 55 + 38)/55 = 30 + 38/55 = 30 38/55
22 ian, 04:15 EET (UTC +2)
- 15/25 = - (15 : 5)/(25 : 5) = - 3/5 22 ian, 04:15 EET (UTC +2)
3.424/80 = (3.424 : 16)/(80 : 16) = 214/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
214 : 5 = 42 și rest = 4 =>
214/5 = (42 × 5 + 4)/5 = 42 + 4/5 = 42 4/5
22 ian, 04:15 EET (UTC +2)
1/32 deja simplificată 22 ian, 04:15 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: