Cum se simplifică fracția ordinară 336/3.434 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


336 = 24 × 3 × 7


3.434 = 2 × 17 × 101

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (24 × 3 × 7; 2 × 17 × 101) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

336/3.434 =


(24 × 3 × 7)/(2 × 17 × 101) =


((24 × 3 × 7) : 2) / ((2 × 17 × 101) : 2) =


(23 × 3 × 7)/(17 × 101) =


168/1.717

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

168/1.717 =


168 : 1.717 =


0,097845078626 ≈


0,1

Ca procentaj:

0,097845078626 =


0,097845078626 × 100/100 =


9,784507862551/100 =


9,784507862551% ≈


9,78%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
336/3.434 = 168/1.717

Ca număr zecimal:
336/3.4340,1

Ca procentaj:
336/3.4349,78%

Cum se simplifică fracția ordinară: 336/4.126?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

336/3.434 = (336 : 2)/(3.434 : 2) = 168/1.717 20 feb, 04:32 EET (UTC +2)
34/4.858 = (34 : 2)/(4.858 : 2) = 17/2.429 20 feb, 04:32 EET (UTC +2)
756/74 = (756 : 2)/(74 : 2) = 378/37
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
378 : 37 = 10 și rest = 8 =>
378/37 = (10 × 37 + 8)/37 = 10 + 8/37 = 10 8/37
20 feb, 04:32 EET (UTC +2)
114/1.063 deja simplificată 20 feb, 04:32 EET (UTC +2)
2.889/1.000 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.889 : 1.000 = 2 și rest = 889 =>
2.889/1.000 = (2 × 1.000 + 889)/1.000 = 2 + 889/1.000 = 2 889/1.000
20 feb, 04:32 EET (UTC +2)
1.457/12 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.457 : 12 = 121 și rest = 5 =>
1.457/12 = (121 × 12 + 5)/12 = 121 + 5/12 = 121 5/12
20 feb, 04:32 EET (UTC +2)
4.067/15 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.067 : 15 = 271 și rest = 2 =>
4.067/15 = (271 × 15 + 2)/15 = 271 + 2/15 = 271 2/15
20 feb, 04:32 EET (UTC +2)
69/4.819 deja simplificată 20 feb, 04:32 EET (UTC +2)
16/2.704 = (16 : 16)/(2.704 : 16) = 1/169 20 feb, 04:32 EET (UTC +2)
877/1.374 deja simplificată 20 feb, 04:32 EET (UTC +2)
148/72 = (148 : 4)/(72 : 4) = 37/18
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
37 : 18 = 2 și rest = 1 =>
37/18 = (2 × 18 + 1)/18 = 2 + 1/18 = 2 1/18
20 feb, 04:32 EET (UTC +2)
4.407/22 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.407 : 22 = 200 și rest = 7 =>
4.407/22 = (200 × 22 + 7)/22 = 200 + 7/22 = 200 7/22
20 feb, 04:32 EET (UTC +2)
573/213 = (573 : 3)/(213 : 3) = 191/71
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
191 : 71 = 2 și rest = 49 =>
191/71 = (2 × 71 + 49)/71 = 2 + 49/71 = 2 49/71
20 feb, 04:32 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: