Cum se simplifică fracția ordinară 308/418 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


308 = 22 × 7 × 11


418 = 2 × 11 × 19

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (22 × 7 × 11; 2 × 11 × 19) = 2 × 11

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

308/418 =


(22 × 7 × 11)/(2 × 11 × 19) =


((22 × 7 × 11) : (2 × 11)) / ((2 × 11 × 19) : (2 × 11)) =


(2 × 7)/19 =


14/19

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

14/19 =


14 : 19 =


0,736842105263 ≈


0,74

Ca procentaj:

0,736842105263 =


0,736842105263 × 100/100 =


73,684210526316/100 =


73,684210526316% ≈


73,68%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
308/418 = 14/19

Ca număr zecimal:
308/4180,74

Ca procentaj:
308/41873,68%

Cum se simplifică fracția ordinară: 308/596?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

69/20 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
69 : 20 = 3 și rest = 9 =>
69/20 = (3 × 20 + 9)/20 = 3 + 9/20 = 3 9/20
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
308/418 = (308 : 22)/(418 : 22) = 14/19 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
4.447/32 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.447 : 32 = 138 și rest = 31 =>
4.447/32 = (138 × 32 + 31)/32 = 138 + 31/32 = 138 31/32
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
655/1.921 deja simplificată 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
14/4.959 deja simplificată 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
1.501/484.848 deja simplificată 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
443/245 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
443 : 245 = 1 și rest = 198 =>
443/245 = (1 × 245 + 198)/245 = 1 + 198/245 = 1 198/245
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
1.442/740 = (1.442 : 2)/(740 : 2) = 721/370
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
721 : 370 = 1 și rest = 351 =>
721/370 = (1 × 370 + 351)/370 = 1 + 351/370 = 1 351/370
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
4.945/740 = (4.945 : 5)/(740 : 5) = 989/148
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
989 : 148 = 6 și rest = 101 =>
989/148 = (6 × 148 + 101)/148 = 6 + 101/148 = 6 101/148
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
123/2.063 deja simplificată 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
848/21 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
848 : 21 = 40 și rest = 8 =>
848/21 = (40 × 21 + 8)/21 = 40 + 8/21 = 40 8/21
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
2.212/3.856 = (2.212 : 4)/(3.856 : 4) = 553/964 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
6.500/3.290 = (6.500 : 10)/(3.290 : 10) = 650/329
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
650 : 329 = 1 și rest = 321 =>
650/329 = (1 × 329 + 321)/329 = 1 + 321/329 = 1 321/329
20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: