Cum se simplifică fracția ordinară 30/1.062 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


30 = 2 × 3 × 5


1.062 = 2 × 32 × 59

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 3 × 5; 2 × 32 × 59) = 2 × 3

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

30/1.062 =


(2 × 3 × 5)/(2 × 32 × 59) =


((2 × 3 × 5) : (2 × 3)) / ((2 × 32 × 59) : (2 × 3)) =


5/(3 × 59) =


5/177

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

5/177 =


5 : 177 =


0,028248587571 ≈


0,03

Ca procentaj:

0,028248587571 =


0,028248587571 × 100/100 =


2,824858757062/100 =


2,824858757062% ≈


2,82%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
30/1.062 = 5/177

Ca număr zecimal:
30/1.0620,03

Ca procentaj:
30/1.0622,82%

Cum se simplifică fracția ordinară: 30/2.691?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

30/1.062 = (30 : 6)/(1.062 : 6) = 5/177 20 feb, 04:30 EET (UTC +2)
29/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
29 : 3 = 9 și rest = 2 =>
29/3 = (9 × 3 + 2)/3 = 9 + 2/3 = 9 2/3
20 feb, 04:30 EET (UTC +2)
725/100 = (725 : 25)/(100 : 25) = 29/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
29 : 4 = 7 și rest = 1 =>
29/4 = (7 × 4 + 1)/4 = 7 + 1/4 = 7 1/4
20 feb, 04:30 EET (UTC +2)
695/65 = (695 : 5)/(65 : 5) = 139/13
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
139 : 13 = 10 și rest = 9 =>
139/13 = (10 × 13 + 9)/13 = 10 + 9/13 = 10 9/13
20 feb, 04:30 EET (UTC +2)
2.990/63 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.990 : 63 = 47 și rest = 29 =>
2.990/63 = (47 × 63 + 29)/63 = 47 + 29/63 = 47 29/63
20 feb, 04:30 EET (UTC +2)
6/3.623 deja simplificată 20 feb, 04:30 EET (UTC +2)
1.695/143 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.695 : 143 = 11 și rest = 122 =>
1.695/143 = (11 × 143 + 122)/143 = 11 + 122/143 = 11 122/143
20 feb, 04:30 EET (UTC +2)
292/3.530 = (292 : 2)/(3.530 : 2) = 146/1.765 20 feb, 04:30 EET (UTC +2)
85/1.716 deja simplificată 20 feb, 04:30 EET (UTC +2)
13/15 deja simplificată 20 feb, 04:30 EET (UTC +2)
877/2.048 deja simplificată 20 feb, 04:30 EET (UTC +2)
- 20/7 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 20 : 7 = - 2 și rest = - 6 =>
- 20/7 = ( - 2 × 7 - 6)/7 = - 2 - 6/7 = - 2 6/7
20 feb, 04:30 EET (UTC +2)
601/143 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
601 : 143 = 4 și rest = 29 =>
601/143 = (4 × 143 + 29)/143 = 4 + 29/143 = 4 29/143
20 feb, 04:30 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: